Нов сайт на Районен съд - Свищов 

Постановени съдебни актове

Във връзка с влезлите в сила от 05.11.2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 416 ал. 2 и ал. 7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2), Районен съд – Свищов уведомява, че прекратява незабавното публикуване на сайта на съдебни актове (присъди и решения) по наказателни дела от общ характер, по които има наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“. (в случаите, когато наказанието не е отложено по реда на чл. 66 от НК).
Според досегашната практика, съобразена с изискванията на чл. 64 от ЗСВ, тези съдебни актове се публикуваха на страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) веднага след постановяването им.
Считано от 05.11.2017 г., тези съдебни актове ще се публикуват на интернет-страницата на съда и в ЦУБИПСА след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, когато съдът бъде уведомен с писмо от Прокуратурата на Република България, че са предприети действия по изпълнение на наложеното наказание.
Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно досега действащите вътрешни правила на съда.
В сайта на съда може да намерите информация за актове, постановени от 2014 г. до сега. За намиране на информация за актове и от предишни периоди (от 2011 г. до сега), използвайте Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) тук. Информацията за актовете в ЦУБИПСА се актуализира автоматично всеки ден около 17:15 часа.
За получаване на информация за дело - дали е насрочено или има финализиращ съдебен акт по него, използвайте Справка за дело.
Може да използвате и търсачката на сайта, където да напишете номера на делото в следния вид: № на делото/година, например: 356/2014.


Вътрешни правила за организация на работата при публикуване на съдебните актове.

Търсене на съдебни актове по дата:

2019

Януари 2019 година
Февруари 2019 година
Март 2019 година
Април 2019 година
Май 2019 година
Юни 2019 година
Юли 2019 година
Август 2019 година
Септември 2019 година
Октомври 2019 година
Ноември 2019 година
Декември 2019 година

2018

Януари 2018 година
Февруари 2018 година
Март 2018 година
Април 2018 година
Май 2018 година
Юни 2018 година
Юли 2018 година
Август 2018 година
Септември 2018 година
Октомври 2018 година
Ноември 2018 година
Декември 2018 година

2017

Януари 2017 година
Февруари 2017 година
Март 2017 година
Април 2017 година
Май 2017 година
Юни 2017 година
Юли 2017 година
Август 2017 година
Септември 2017 година
Октомври 2017 година
Ноември 2017 година
Декември 2017 година

2016

Януари 2016 година
Февруари 2016 година
Март 2016 година
Април 2016 година
Май 2016 година
Юни 2016 година
Юли 2016 година
Август 2016 година
Септември 2016 година
Октомври 2016 година
Ноември 2016 година
Декември 2016 година

2015

Януари 2015 година
Февруари 2015 година
Март 2015 година
Април 2015 година
Май 2015 година
Юни 2015 година
Юли 2015 година
Август 2015 година
Септември 2015 година
Октомври 2015 година
Ноември 2015 година
Декември 2015 година

2014

Януари 2014 година
Февруари 2014 година
Март 2014 година
Април 2014 година
Май 2014 година
Юни 2014 година
Юли 2014 година
Август 2014 година
Септември 2014 година
Октомври 2014 година
Ноември 2014 година
Декември 2014 година