Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 3.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 222/2017 КАТ Х.П.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 4.1.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0352-000451 от 04.05.2017г. на Началника на РУ МВР Свищов,  издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 468, бл. № 963535/24.04.2017 г. , с което на Х.П.Х. с ЕГН ********** ***  на основание чл. 178 Д от ЗДвП  е наложено административно наказание – глоба в размер на 200,00 лева за това, че на 24.04.2017г. около 23,30 часа в гр. Свищов, на ул. ******************, като водач на лек автомобил – Фолксваген Голф с рег. № ******, до бензиностанция „*****“ паркира на място ,предназначено за хора с трайни увреждания лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № ****** в зоната на действие на пътен знак – Д21 – място за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания, с което виновно нарушил чл. 98 ал. 2 т. 4 от ЗДвП,   КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд.

В законна сила на 3.2.2018г.
2 АНД No 329/2017 КАТ С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0352-001128 от 16.08.2017г. на Началника на РУ МВР Свищов, издадено на основание чл. 36 ал. 2 ЗАНН във връзка с постановление за прекратяване на досъдебно производство по преписка № 937/2017г. по описа на РП Свищов, ДП № 326/2017г. по описа на РУ МВР Свищов, водено по реда на чл. 356 ал. 2 НПК за престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК срещу С.Г.Г., с което на С.Г.Г. с ЕГН ********** ***  на основание чл. 175 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 200,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, за това, че на 17.07.2017г. в с. *******, ул. ******* № 2, около 19,10 часа, управлявал мотоциклет с рама № ******** без поставени регистрационни табели, нерегистриран по надлежния ред, с което виновно нарушил чл. 140 ал. 1 от ЗДвП, като управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред,   КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд.

В законна сила на 3.2.2018г.
3 АНД No 432/2017 КАТ М.Д.Н. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.1.2018г.
На основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Електронен фиш серия К № 1294903 на ОД на МВР гр.Велико Търново за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство № TFR1-М565/12  , с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от  ЗДвП на М.Д.Н. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лева, за извършено нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд  Велико Търново в 14 - дневен срок от съобщението до страните, чрез Районен съд Свищов.

В законна сила на 3.2.2018г.

Назад