Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 5.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 39/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Н.Й.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Споразумение от 5.2.2018г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Районна прокуратура Свищов представлявана от прокурор Любомира Минкова и адв. Н.Б. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Н.Й.П. с ЕГН **********, по силата на което:
 
Обвиняемият Н.Й.П. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 24.01.2018 год. в гр. Свищов, управлява МПС - лек автомобил „C.” с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 на хиляда установено по надлежния ред с химическо изследване - експертиза № III - 18/26.01.2018 г. на БНТЛ при ОД на МВР - В. Търново.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Н.Й.П. с ЕГН ********** – виновно, при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението ****.
 
За това престъпление на обвиняемия Н.Й.П. с ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на това наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по местоживеене на Н.Й.П. с ЕГН ********** ***.
 
Наказание е определено на основание чл. 55, ал. 1, т. 1, вр. чл. 36 от НК.
 
На основание чл.55 ал.3 от НК на Н.Й.П.
ЕГН ********** не се налага по-лекото наказание „ГЛОБА“ предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.
 
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК на Н.Й.П. ЕГН ********** се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС наложено на Н.Й.П. ЕГН ********** се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред с АУАН № 86/24.01.2018г. считано от 24.01.2018г.
 
С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.
 
Веществени доказателства по делото няма.
 
ОСЪЖДА Н.Й.П. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО направените по досъдебното производство разноски в размер на 42,18 лева (четиридесет и два лева и 18 ст.).
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 05.02.2018 година присъда.

В законна сила на 5.2.2018г.

Назад