Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 16.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 452/2017 КАТ В.Т.Б. ОД НА МВР - ГР. РУСЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.2.2018г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К, №1388725 н.О.н.М.Р. с който на В.Т.Б., ЕГН ********** *** за извършено административно нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски административен съд.
 

Назад