Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 22.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 20/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ С.М.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 22.2.2018г.
ПРИЗНАВА С.М.С. – роден на *** *******, ****, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, реабилитиран, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2018г. на Главен път I-3 при км.26,000 с.Горна Студена общ.Свищов управлявал МПС- товарен автомобил „****в срока на изтърпяване на принудителна административни мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена с ЗППАМ №16-1275-000722/31.08.2016г. на Сектор „ПП“ при ОДМВР-В.Търново и влязла в сила на 19.04.2017г. –  престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението: *****.
ОСВОБОЖДАВА С.М.С. с ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 (хиляда лв.), ведно с 5,00 лв. такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 28.2.2018г.
 
2 НОХД No 45/2018 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Д.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 22.2.2018г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 45/2018г. по описа на Районен съд – Свищов.
ДА СЕ ИЗПРАТИ НОХД № 45/2018г. по описа на Районен съд – Свищов на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
Определението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 22.2.2018г.

Назад