Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 23.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 52/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Т.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 23.2.2018г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА окончателното съдържание на споразумението постигнато между Р.п.С. и адв. М.К. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН **********, по силата на което:
 
ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Т.Т. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2018 г. на път II-52, при км 48,650 (Свищов – Вардим), управлява МПС, л.а. ВАЗ 2101 ДКН ** **** **, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+“ с фабр. № ARSM 0072.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН **********, виновно при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението *********.
 
За извършеното деяние на обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН ********** СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, б. „а“ от НК.
 
Възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по местоживеенето на Е.Т. ***.
 
На основание чл. 55, ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Т. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА.
 
На основание чл. 343г от НК на Е.Т.Т. СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА.
 
На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се приспада времето, през което Т. е бил лишен от това си право по административен ред, считано от 15.02.2018 г.
 
От деянието няма причинени имуществени вреди.
 
Веществени доказателства – няма иззети.
 
Разноски по делото няма.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 23.02.2018 година присъда.

В законна сила на 23.2.2018г.

Назад