Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 1.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 48/2019 КАТ М.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.4.2019г.
На основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 18-0352-001127 от 14.09.2018г. на Началника на РУ МВР Свищов, издадено въз основа на Акт № Д***** от 31.08.2018г. за установяване на административно нарушение, с което на М.Н.П. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179 ал. 2 вр. чл. 179 ал. 1 т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00 лева, за това, че на 31.08.2018г. в 16,00 часа, на ул. Алеко Константинов, като водач на лек автомобил Фолксваген Туран с рег. № ******, посока от площад Алеко към площад Велешана, управлява лек автомобил „Фолксваген Туран“ с регистрационни табели ******, собственост на „Н.Т.“ЕООД с Булстат ********, като при маневра заобикаляне на спрелия за престой пред номер 20А лек автомобил „Мерцедес 180 Д Вито“ с регистрационни табели ******собственост на „К.С.П.“ЕООД с Булстат ********, управляван от Н.Д.М.от гр. Свищов не оставя достатъчно странично разстояние между двата автомобила и предизвиква ПТП с материални щети, с което извършил: предприемайки маневра, създава опасност за участниците в движението, без да се съобразява с тях. ПТП, с което виновно е нарушил чл. 25 ал. 1 от ЗДвП,   като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните пред Административен съд Велико Търново.

В законна сила на 1.6.2019г.

Назад