Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 20.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 294/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.П.Т. Т.Д.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 20.6.2019г.
Съдът
 
РЕШИ:
 
ОТХВЪРЛЯ иска , предявен от  Т.П.Т. с ЕГН **********,*** против Т.Д.А. с ЕГН **********,с адрес *** за заместване липсата на съгласие от бащата на основание чл. 127а, ал. 2 вр., ал. 1 СК, детето  **** Т. А. с ЕГН  ********** да се снабди със задграничен паспорт и да пътува в чужбина за период до навършване на пълнолетие, придружавано от майка си Т.П.Т. или упълномощено от нея лице.
 
ОСЪЖДА Т.Д.А. с ЕГН **********,с адрес *** за заплати на Т.П.Т. с ЕГН **********,*** сумата 165,00 лева –направени по делото разноски.
 
Решението  подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 
2 Гражданско дело No 501/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.В.П.,
Й.В.П.
В.П.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.6.2019г.
На основание чл.232 от ГПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 501/2019г. на Свищовски районен съд по предявения от Й.Д.П. против В.П.П.  иск по чл.127, ал.2 от ГПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщаването за постановяването му от страните пред ВТОС.
 
3 АНД No 118/2019 КАТ Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.6.2019г.
На основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :
 
 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление  № 19-0352-000317 от 08.03.2019г. на Началника на РУ МВР Свищов, издадено въз основа на Акт № АА58229 от 25.02.2019г. за установяване на административно нарушение, с което на Д.Д.П. с ЕГН ********** *** са наложени  административни наказания, съответно по т. 1 на чл. 183 ал. 4 т. 6 от ЗДвП – глоба в размер на 50,00 лева и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети общо 6 точки и по т. 2 на основание чл. 185 от ЗДвП – глоба в размер на 20,00 лева, за това, че на 25.02.2019г. около 14,45 часа в гр. Свищов, на ул. Цар Освободител, като водач на лек автомобил –БМВ 530 Д с рег. № *****, управлява собствения си лек автомобил БМВ 530 Д с рег. № *****, като използва мобилен телефон по време на движение, без наличие на устройство позволяващо използването на телефона , без участието на ръцете му и е без включени светлини за движения през деня или къси светлини, като допуснал следните нарушения: 1. На водача на МПС е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му, с което виновно е нарушил чл. 104А от ЗДвП и 2. Водач, който се движи с МПС през деня без задължително включени светлини за движение през деня или с къси светлини, с което виновно е нарушил чл. 70 ал. 3 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните пред Административен съд Велико Търново.
 

Назад