Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 26.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 90/2019 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Присъда от 26.6.2019г.

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.М.М. – родена на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 19.01.2016 год. в гр. Свищов е затаила истина – че през 2015 г. е съжителствала на един и същ настоящ адрес с В.Й.П. и че в периода от месец януари 2015 г. до месец декември 2015 г. включително той е имал доходи от заплати в общ брутен размер 10210,09 лева и е потвърдила неистина, като е посочила настоящ адрес *** в писмена декларация – заявление – декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование с вх. № ВТ-СВ/202/19.01.2016 г., която по силата на закон – чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца се дава пред орган на властта – директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – за брутния доход на семейството ѝ в периода от месец януари 2015 г. – месец декември 2015 г., поради което я ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 313, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението: ******.
 
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.М.М. – родена на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 27.01.2017 год. в гр. Свищов е затаила истина – че през 2016 г. е съжителствала на един и същ настоящ адрес с В.Й.П. и че в периода от месец януари 2016 г. до месец декември 2016 г. включително той е имал доходи от заплати в общ брутен размер 10172,67 лева и е потвърдила неистина, като е посочила настоящ адрес *** в писмена декларация – заявление – декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование с вх. № ВТ-СВ/262/27.01.2017 г., която по силата на закон – чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца се дава пред орган на властта – директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – за брутния доход на семейството ѝ в периода от месец януари 2016 г. – месец декември 2016 г., поради което я ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 313, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението: ******.
 
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.М.М. – родена на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА, в това че на 25.01.2018 год. в гр. Свищов е затаила истина – че през 2017 г. е съжителствала на един и същ настоящ адрес с В.Й.П. и че в периода от месец януари 2017 г. до месец декември 2017 г. включително той е имал доходи от заплати в общ брутен размер 12179,84 лева и е потвърдила неистина, като е посочила настоящ адрес *** в писмена декларация – заявление – декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование с вх. № ВТ-СВ/284/25.01.2018 г., която по силата на закон – чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца се дава пред орган на властта – директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – за брутния доход на семейството ѝ в периода от месец януари 2017 г. – месец декември 2017 г., поради което я ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 313, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението: ******.
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в петнадесетдневен срок от днес пред Окръжен съд Велико Търново.
 
На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 29.7.2019г.
 

Назад