Анкета1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Свищов в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е
Да, но само в отделни случаи
Не, но все пак си върши работата
Категорично не
Не мога да преценя
 

2. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
Делата се разглеждат в разумен срок
Не мога да преценя
 

3. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често
Отлагат се толкова, колкото е необходимо
Не мога да преценя
 

4. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Районен съд Свищов?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
Неправилно призоваване на страните по делото
Искания за представяне на нови доказателства
Неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело
Не мога да преценя
 

5. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Свищов?
Има ясни правила, които се спазват от всички
Отношението към всички е еднакво
Обслужването зависи от служителя
Обслужването не е добро
Нямам мнение
 

6. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Свищов и нейните услуги?
Да
Не
Колебая се да отговоря
Не знам
 

7. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Свищов?
Да
Да, но само част от необходимата ми информация
По-скоро не
Не
 


Резултати