Банкови сметки на Районен съд - Свищов

"УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК" филиал Свищов
ул. "Ц. Освободител" 16
BIC КОД - UNCRBGSF
СМЕТКА ТАКСИ - BG77UNCR96603116321010
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ВЕЩИ ЛИЦА - BG73UNCR96603316321017

Уведомяваме Ви, че от 01.07.2014 г. в Районен съд гр.Свищов може да се извършват плащания по транзитната сметка на Районен съд гр.Свищов BG77UNCR96603116321010 на държавни такси за свидетелства за съдимост, държавни такси, глоби, разноски, преписи – заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други чрез ПОС терминално устройство инсталирано в служба „Бюро съдимост”. Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти.Уведомяваме Ви, че от 01.07.2014 г. в Районен съд гр.Свищов може да се извършват плащания по набирателната сметка на Районен съд гр.Свищов BG73UNCR96603316321017 на депозити за вещи лица и свидетели чрез ПОС терминално устройство инсталирано в служба „Съдебно деловодство”. Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти.

Бюджет на съда