Контактна информация

Районен съд - Свищов
ТЕЛ/ФАКС
0631/6-02-93
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР 0631/6-02-93 e-mail:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 0631/6-02-93
ДЕЛОВОДСТВО 0631/6-04-98 e-mail:
СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ 0631/6-04-98;6-02-30 e-mail:
АРХИВ 0631/6-04-98 e-mail:
БЮРО СЪДИМОСТ ТЕЛ/ФАКС 0631/6-02-30
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТЕЛ/ФАКС 0631/6-02-90 e-mail:
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 0631/6-08-77
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 0631/6-04-98 e-mail:
АДРЕС: СВИЩОВ 5250, ул. "ДИМИТЪР АНЕВ" 2
МОЛ: ПЕНКА ЙОРДАНОВА
e-mail:

БУЛСТАТ 000134106

Полезни връзки

Висш съдебен съвет
Конституционен съд
Върховен касационен съд
Върховен административен съд

Окръжен съд - Велико Търново
Административен съд - Велико Търново
Апелативен съд - Велико Търново

Районен съд - В. Търново
Районен съд - Г. Оряховица
Районен съд - Павликени
Районен съд - Елена

Министерство на правосъдието
Национален институт на правосъдието
Прокуратура на Република България
Висш адвокатски съвет

Народно събрание на Република България
Министерски съвет
Президент на Република България

Закон за правната помощ

Национално сдружение на съдебните служители