Последна актуализация на 25.04.2018г. 16:57:02РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 26.4.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 198/2018 Делба Ц.И.Н. М.И.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.4.2018 9:30
2 Гражданско дело No 281/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Д.Д.,
Д.И.Д.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.4.2018 10:00
3 Гражданско дело No 439/2015 Делба А.С.А. Б.С.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.4.2018 10:30
4 Гражданско дело No 1173/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕКСЕЛ ЕООД ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.4.2018 13:00
5 НОХД No 135/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.4.2018 10:00
6 Гражданско дело No 158/2018 Искове за развод и недействителност на брака А.А.С. Д.В.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.4.2018 10:30
7 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.4.2018 11:00
8 НОХД No 129/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.Х.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.4.2018 13:30
9 НОХД No 138/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Х.З. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.4.2018 10:00
10 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
2.5.2018 13:00
11 НОХД No 335/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.5.2018 9:30
12 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.5.2018 10:30
13 Гражданско дело No 110/2018 Искове за развод и недействителност на брака Б.К.А. М.И.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.5.2018 13:00
14 Гражданско дело No 159/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.М.М. Т.В.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.5.2018 13:30
15 Гражданско дело No 152/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Н.Н. Д.З.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.5.2018 14:30
16 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.5.2018 9:15
17 АНД No 92/2018 Комисия за защита на потребителите СИАС-ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2018 10:00
18 Гражданско дело No 90/2018 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ОБЩИНА СВИЩОВ В.Т.Н. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2018 11:00
19 АНД No 13/2018 РИОСВ Е. МИРОЛИО ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2018 11:30
20 НОХД No 8/2018 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Й.М.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.5.2018 13:00
21 Гражданско дело No 1049/2017 Искове по КЗ М.К.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2018 14:00
22 ЧНД No 113/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ф.И.Б. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2018 14:00
23 ЧНД No 117/2018 Производство по молби за реабилитация Р.Н.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.5.2018 9:00
24 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.5.2018 9:15
25 АНД No 90/2018 БАБХ П.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.5.2018 10:30
26 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.5.2018 11:00
27 ЧНД No 121/2018 Производство по молби за реабилитация И.Г.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.5.2018 14:15
28 АНД No 475/2017 КАТ М.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.5.2018 14:30
29 АНД No 103/2018 Други административни от наказателен характер дела А.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.5.2018 9:30
30 АНД No 106/2018 Други административни от наказателен характер дела А.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2018 9:30
31 Гражданско дело No 1148/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.М.И. ЗОНАТА-НАЦКОВИ И СИЕ СД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2018 10:00
32 АНД No 98/2018 РИОСВ ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2018 11:00
33 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2018 13:00
34 НОХД No 451/2017 Лъжесвидетелстване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ М.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.5.2018 11:00
35 АНД No 80/2018 КАТ А.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 9:15
36 АНД No 102/2018 КАТ И.М.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 9:30
37 АНД No 101/2018 МВР Е.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 10:00
38 АНД No 114/2018 БАБХ П.М.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 10:30
39 АНД No 62/2018 МВР В.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 11:15
40 АНД No 63/2018 МВР В.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 11:30
41 НОХД No 321/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.А.А.,
Д.Д.А.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.5.2018 13:30
42 АНД No 97/2018 КАТ М.Ц.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.5.2018 9:00
43 АНД No 86/2018 КАТ Д.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.5.2018 9:15
44 АНД No 120/2018 КАТ М.Н.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.5.2018 9:30
45 АНД No 122/2018 Комисия за защита на потребителите СТОМАНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.5.2018 10:00
46 НОХД No 108/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ф.И.Б.,
Т.В.Т.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.5.2018 10:30
47 АНД No 82/2018 КАТ Е.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.5.2018 9:15
48 АНД No 111/2018 БАБХ М.Д.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.5.2018 9:30
49 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.5.2018 10:00
50 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.5.2018 13:00
51 АНД No 21/2018 МВР В.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 9:15
52 АНД No 31/2018 МВР В.Д.Х. РУ НА МВР ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 9:30
53 Гражданско дело No 87/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД А.М.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 10:00
54 НОХД No 357/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.М.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 11:00
55 АНД No 83/2018 КАТ Е.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 13:30
56 НОХД No 61/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ю.М.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.5.2018 14:00
57 АНД No 425/2017 КАТ С.Е.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 9:00
58 АНД No 119/2018 МВР В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 9:30
59 АНД No 123/2018 Комисия за защита на потребителите НОВЕ - МАРИЯ ИВАНОВА ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 10:00
60 Гражданско дело No 200/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.И.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 11:00
61 АНД No 95/2018 КАТ П.Б.К. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 11:45
62 Гражданско дело No 619/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП И.И.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.5.2018 13:00
63 НОХД No 139/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.П.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.5.2018 10:30
64 Гражданско дело No 617/2017 Делба И.Й.М. С.Й.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2018 11:00
65 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2018 9:30
66 Гражданско дело No 1171/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Г.Г. ЕВТИМОВ 1990 ЕООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.5.2018 13:00
67 Гражданско дело No 708/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. Д.Й.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2018 14:00
68 Гражданско дело No 223/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД А.М.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.5.2018 11:00
69 НОХД No 91/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.В.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.5.2018 9:30
70 АНД No 78/2018 БАБХ М.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.6.2018 9:30
71 АНД No 88/2018 ДНСК Ю.М.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.6.2018 10:00
72 Гражданско дело No 953/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.П. Б.А.И.,
АГРО БУЛ ИНВЕСТ ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.6.2018 13:00