Последна актуализация на 16.11.2018г. 16:20:11РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 19.11.2018г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 279/2018 КАТ Х.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 9:00
2 Гражданско дело No 654/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.П.Д. К.И.Ч. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 9:30
3 Гражданско дело No 1133/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.В.М. ОБЩИНА СВИЩОВ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 11:15
4 Гражданско дело No 872/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.А.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 11:30
5 Гражданско дело No 884/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ Й.М.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 11:45
6 Гражданско дело No 775/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.В.К. М.П.Н. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2018 13:00
7 АНД No 335/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Л.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.11.2018 10:00
8 АНД No 340/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.М.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.11.2018 10:30
9 НОХД No 336/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.А.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.11.2018 11:30
10 НОХД No 410/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Х.М.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.11.2018 13:30
11 Гражданско дело No 314/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Б.Г. МАРБО-08 ЕООД,
ВИТА АГРИ ЕООД
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.11.2018 14:00
12 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 9:15
13 АНД No 180/2018 КАТ В.П.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 9:45
14 Гражданско дело No 550/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.И.М. С.Т.З. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 10:00
15 НОХД No 386/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.С.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.11.2018 13:00
16 Гражданско дело No 1085/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.И.,
М.Ц.И.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 13:45
17 Гражданско дело No 429/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.С.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 14:00
18 НОХД No 311/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2018 14:30
19 Гражданско дело No 145/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.И.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2018 10:30
20 Гражданско дело No 398/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Л.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2018 10:30
21 ЧНД No 370/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ю.М.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2018 13:00
22 Гражданско дело No 410/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ф.И.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2018 13:30
23 Гражданско дело No 1117/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.К.,
Д.И.К.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.11.2018 9:15
24 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.11.2018 9:30
25 Гражданско дело No 809/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Й.Й. С.Ж.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.11.2018 10:30
26 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.11.2018 13:00
27 Гражданско дело No 146/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.М.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2018 9:00
28 НОХД No 303/2018 Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Т.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2018 9:30
29 ЧНД No 361/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Б.И.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2018 11:00
30 Гражданско дело No 1115/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.Ц.,
М.В.Ц.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2018 11:30
31 Гражданско дело No 1118/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Т.Ч.,
Р.Д.Р.
Т.Н.Ч. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2018 13:30
32 НОХД No 314/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.Б.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2018 9:00
33 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2018 10:00
34 Гражданско дело No 626/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.П. П.И.П.,
Е.Ц.П.,
Ц.П.П.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2018 9:00
35 Гражданско дело No 111/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2018 10:30
36 Гражданско дело No 198/2018 Делба Ц.И.Н. М.И.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2018 11:00
37 АНД No 344/2018 Комисия по хазарта М.М.Г. ООД ГР.СОФИЯ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2018 13:00
38 НОХД No 197/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Н.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.11.2018 10:00
39 НОХД No 32/2018 Неполагане на грижи за гръбначно животно РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.К.,
В.И.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.11.2018 10:30
40 АНД No 349/2018 КАТ П.В.П. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.11.2018 14:00
41 НОХД No 362/2018 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Ш.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.11.2018 14:45
42 АНД No 353/2018 КАТ Г.К.К. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 9:00
43 Гражданско дело No 612/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Г.М.А.,
В.Б.Г.,
Т.Б.Г.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 9:30
44 Гражданско дело No 930/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.Г. И.Р.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 10:00
45 ЧГД No 1140/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Н.Р.И.   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 10:30
46 Гражданско дело No 943/2018 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Г.А.С.,
Н.А.Я.
М.М.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 11:00
47 АНД No 98/2018 РИОСВ ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.11.2018 11:30
48 Гражданско дело No 1072/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Ц.П.,
П.А.П.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.12.2018 9:30
49 Гражданско дело No 310/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.А. А.Б.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.12.2018 10:00
50 НОХД No 91/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.В.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.12.2018 11:00
51 Гражданско дело No 992/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.Т.А. Т.Д.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.12.2018 10:00
52 Гражданско дело No 1132/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Б.А.   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
5.12.2018 9:30
53 АНД No 369/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Е.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
5.12.2018 10:00
54 АНД No 378/2018 КАТ А.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
5.12.2018 10:30
55 АНД No 377/2018 МВР Н.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
5.12.2018 11:00
56 НОХД No 238/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Д.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.12.2018 10:00
57 АНД No 368/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.И.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.12.2018 9:30
58 АНД No 359/2018 КАТ С.Ц.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.12.2018 11:00
59 Гражданско дело No 952/2017 Делба С.Г.Г. М.Д.М.,
Д.Д.М.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.12.2018 11:30
60 АНД No 254/2018 МВР Е.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.12.2018 13:00
61 Гражданско дело No 981/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.П.,
О.В.П.
Б.А.И.,
Е.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.12.2018 14:00
62 НОХД No 363/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.Д.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2018 9:00
63 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2018 10:00
64 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2018 13:30
65 АНД No 379/2018 КАТ П.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 9:15
66 Гражданско дело No 988/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.П.Б. Б.Т.Б. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 9:30
67 Гражданско дело No 877/2018 Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД Л.Х.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 10:00
68 АНД No 371/2018 КАТ Р.З.Д. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 10:30
69 Гражданско дело No 1294/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.П. М.П.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 11:00
70 Гражданско дело No 694/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Й.А.Ц. МЕЛСИКОН ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 13:15
71 Гражданско дело No 443/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Й.И. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 13:30
72 Гражданско дело No 890/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД К.Н.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.12.2018 14:15
73 АНД No 366/2018 Общини П.Б.М. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.12.2018 10:00
74 АНД No 367/2018 КАТ В.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.12.2018 10:30
75 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.12.2018 11:00
76 Гражданско дело No 629/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Т.М. КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.12.2018 13:30
77 НОХД No 205/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.К.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.12.2018 14:00
78 Гражданско дело No 152/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Н.Н. Д.З.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.12.2018 10:00
79 Гражданско дело No 78/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД С.М.Я.,
Г.М.Х.,
К.М.О.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.12.2018 10:30
80 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.12.2018 10:30
81 АНД No 156/2018 КАТ Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.12.2018 11:00
82 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.12.2018 11:30
83 НОХД No 323/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Е.М.,
С.В.В.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.1.2019 9:30
84 АНД No 384/2018 КАТ Й.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.1.2019 9:30
85 Гражданско дело No 337/2018 Искове за недействителност на правни сделки Г.А.С. Г.П.М.,
Р.З.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.1.2019 13:00
86 АНД No 327/2018 КАТ Д.Й.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.1.2019 10:00
87 АНД No 320/2018 МВР Е.Т.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.1.2019 10:30
88 Гражданско дело No 483/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОСПИЙД ООД А.Н.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.1.2019 11:00
89 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.1.2019 11:00
90 АНД No 347/2018 КАТ Т.Т.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.1.2019 10:30
91 АНД No 243/2018 КАТ Д.И.П. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.1.2019 11:00
92 АНД No 356/2018 КАТ Я.В.Т. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.1.2019 11:00
93 НОХД No 383/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Г.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.1.2019 10:30
94 Гражданско дело No 690/2018 Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.1.2019 10:00
95 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.1.2019 11:00
96 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.1.2019 10:30
97 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 10:30