Последна актуализация на 23.05.2019г. 17:06:09РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 27.5.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 1252/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД З.З.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.5.2019 9:00
2 НОХД No 64/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.М.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.5.2019 9:30
3 АНД No 83/2019 КАТ Н.З.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
28.5.2019 9:00
4 Гражданско дело No 1212/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.К.М. А.Е. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 9:30
5 АНД No 81/2019 КАТ Д.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 10:00
6 Гражданско дело No 637/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД В.Ц.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 10:30
7 Гражданско дело No 533/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.К.К.,
К.П.К.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 11:00
8 Гражданско дело No 517/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ Р.К.Ж.,
В.В.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 11:30
9 АНД No 121/2019 Здравна инспекция ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 13:00
10 АНД No 127/2019 КАТ К.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 13:30
11 Гражданско дело No 330/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД С ПРЕДИШНО ИМЕ ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ ООД Т.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 13:50
12 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.5.2019 14:00
13 Гражданско дело No 395/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 9:30
14 Гражданско дело No 1291/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Е.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 9:45
15 Гражданско дело No 1295/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.З.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 10:00
16 Гражданско дело No 1296/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.Н.,
И.Е.Д.,
С.Й.Р.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 10:15
17 АНД No 34/2019 КАТ В.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 10:30
18 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 11:00
19 Гражданско дело No 306/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Р.К. Р.К.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 11:30
20 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.5.2019 13:00
21 ЧНД No 80/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.5.2019 14:00
22 НОХД No 160/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Г.С.,
Д.С.С.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.5.2019 14:45
23 НОХД No 96/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.З.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.5.2019 9:30
24 АНД No 136/2019 КАТ Б.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.5.2019 10:00
25 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.5.2019 10:30
26 АНД No 123/2019 МВР М.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.5.2019 9:30
27 НОХД No 90/2019 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.5.2019 10:00
28 Гражданско дело No 63/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.С.И.,
Ц.И.П.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 9:15
29 АНД No 137/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 9:30
30 Гражданско дело No 654/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.П.Д. К.И.Ч. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 10:00
31 Гражданско дело No 322/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.О.Р. О.В.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 11:45
32 АНД No 396/2018 Агенция "Митници" ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 13:00
33 Гражданско дело No 246/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.С.Г. М.Е.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.6.2019 13:30
34 Гражданско дело No 248/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Н.Ч. Р.Д.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
3.6.2019 14:00
35 АНД No 135/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.6.2019 9:30
36 АНД No 143/2019 КАТ Б.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.6.2019 10:00
37 Гражданско дело No 531/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.П.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.6.2019 10:30
38 Гражданско дело No 189/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Х.Н. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.6.2019 11:00
39 Гражданско дело No 317/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ж.Г. В.Б.Й.,
Ф.Г.А.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.6.2019 11:30
40 Гражданско дело No 1356/2018 Искове по КЗ С.М.С. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
5.6.2019 11:00
41 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.6.2019 13:00
42 Гражданско дело No 1351/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Л.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.6.2019 10:00
43 Гражданско дело No 232/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.В.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.6.2019 11:30
44 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.6.2019 13:30
45 АНД No 98/2019 Комисия за защита на потребителите РОЗ - ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ЕТ ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ АЛЕКСИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.6.2019 9:30
46 АНД No 147/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.П.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.6.2019 10:00
47 АНД No 145/2019 МОСВ МУЛТИТРЕЙД ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.6.2019 10:30
48 Гражданско дело No 998/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Ц.Ц. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ - АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.6.2019 11:00
49 Гражданско дело No 1352/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.Г.Е. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.6.2019 11:30
50 Гражданско дело No 140/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Ц.Д. К.Н.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.6.2019 13:00
51 НЧХД No 32/2019 Лека телесна повреда без разстройство на здравето О.З.К.,
З.А.К.,
Д.Л.К.
Г.А.Х. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.6.2019 14:00
52 Гражданско дело No 368/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права В.А.Ф. Ц.А.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.6.2019 9:30
53 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.6.2019 11:00
54 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.6.2019 9:30
55 НОХД No 93/2019 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.6.2019 11:00
56 Гражданско дело No 310/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.А. А.Б.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.6.2019 11:00
57 Гражданско дело No 538/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.6.2019 9:30
58 АНД No 144/2019 КАТ Б.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.6.2019 10:00
59 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.6.2019 10:30
60 АНД No 155/2019 КАТ Х.Т.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.6.2019 9:15
61 Гражданско дело No 270/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС И.А.Д.,
В.М.Ф.
КООПЕРАЦИЯ "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ" Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.6.2019 9:30
62 Гражданско дело No 530/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.П.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.6.2019 9:00
63 Гражданско дело No 1135/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Х.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.6.2019 9:30
64 АНД No 154/2019 Агенция "Митници" И.С.И. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.6.2019 11:00
65 Гражданско дело No 947/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Л.И.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.6.2019 11:00
66 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.6.2019 11:30
67 Гражданско дело No 337/2018 Искове за недействителност на правни сделки Г.А.С. Г.П.М.,
Р.З.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.6.2019 13:00
68 Гражданско дело No 398/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Л.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.6.2019 13:30
69 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.6.2019 14:00
70 Гражданско дело No 1329/2018 Искове за развод и недействителност на брака Б.Ю.А. Ю.Е.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.6.2019 9:15
71 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.6.2019 10:00
72 Гражданско дело No 321/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.А.И. П.Й.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.6.2019 13:00
73 Гражданско дело No 158/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Д. Д.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.6.2019 9:30
74 Гражданско дело No 1199/2018 Иск за установяване на трудов стаж Л.Б.П. ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПМУ-СВИЩОВ ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.6.2019 10:00
75 Гражданско дело No 1092/2018 Иск за установяване на трудов стаж А.Я.И. ТП НА НОИ,
СТРОИТЕЛ - 97 ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.6.2019 10:45
76 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.6.2019 11:00
77 Гражданско дело No 1014/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД С.Л.Ф. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 9:30
78 Гражданско дело No 1172/2018 Делба С.П.С. БИО ВИС ООД,
И.С.И.,
Й.С.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 10:00
79 АНД No 6/2019 КАТ И.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 10:30
80 Гражданско дело No 457/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ц.М.Д.,
П.Й.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 11:00
81 Гражданско дело No 995/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Ф.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 11:15
82 Гражданско дело No 1221/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Г.Б.Р. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 11:30
83 Гражданско дело No 1345/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.В.Г.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.6.2019 13:15
84 Гражданско дело No 235/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД КАМЕЛИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.6.2019 10:30
85 Гражданско дело No 155/2019 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ОБЩИНА СВИЩОВ В.Т.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.6.2019 11:00
86 Гражданско дело No 1362/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИМИТРОВИ И СИЕ СД ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ-93 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.6.2019 9:15
87 АНД No 99/2019 Комисия за защита на потребителите РОЗ - ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ЕТ ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ АЛЕКСИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.6.2019 10:00
88 АНД No 117/2019 КАТ Е.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.6.2019 11:30
89 Гражданско дело No 956/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.6.2019 13:00
90 Гражданско дело No 231/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.6.2019 10:00
91 Гражданско дело No 230/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.6.2019 10:30
92 Гражданско дело No 267/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.6.2019 11:00
93 Гражданско дело No 268/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.6.2019 11:30
94 НОХД No 82/2019 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ш.М.Ю. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.6.2019 9:15
95 Гражданско дело No 1161/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА СВИЩОВ А.Р.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.6.2019 13:00
96 НОХД No 119/2019 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Х.Х.,
А.А.К.,
Х.А.Х.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.6.2019 10:00
97 АНД No 74/2019 Други административни от наказателен характер дела М.М.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ,
М.Д.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
28.6.2019 10:30
98 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
1.7.2019 13:30