Последна актуализация на 15.11.2019г. 17:01:06РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 18.11.2019г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 332/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Т.Й.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.11.2019 9:15
2 НОХД No 327/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.С.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.11.2019 9:30
3 НОХД No 288/2019 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.11.2019 10:00
4 АНД No 282/2019 КАТ Я.О.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.11.2019 13:30
5 ЧНД No 261/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НИКОПОЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ
В.Г.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.11.2019 14:00
6 АНД No 177/2019 КАТ Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 9:30
7 ЧГД No 1022/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.Н.И. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 10:15
8 ЧГД No 1023/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Б.Т.К.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 10:30
9 Гражданско дело No 995/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Ф.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 10:45
10 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 11:00
11 Гражданско дело No 618/2019 Делба П.И.Й. Й.Г.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.11.2019 13:00
12 НОХД No 93/2019 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.11.2019 9:00
13 Гражданско дело No 1016/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.И.П.,
С.П.П.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.11.2019 11:00
14 ЧНД No 322/2019 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.М.Х. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.11.2019 13:30
15 АНД No 290/2019 КАТ М.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 9:15
16 Гражданско дело No 354/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Д.Е.Й.,
Е.Е.Й.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 9:30
17 Гражданско дело No 77/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ Л.Й.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 10:00
18 АНД No 217/2019 Комисия за защита на потребителите КАМВЕЛ КАРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 10:00
19 Гражданско дело No 275/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ю.С.Ю.,
А.С.Ю.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 11:00
20 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.11.2019 13:00
21 НОХД No 324/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.М.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2019 10:00
22 Гражданско дело No 785/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.В.П. И.З.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2019 10:30
23 Гражданско дело No 825/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Т. М.Б.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2019 11:00
24 НОХД No 119/2019 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Х.Х.,
А.А.К.,
Х.А.Х.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
22.11.2019 13:30
25 АНД No 182/2019 КАТ Й.П.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 10:00
26 Гражданско дело No 809/2019 Искове за развод и недействителност на брака О.А.А. А.Г.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 10:30
27 Гражданско дело No 1282/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.Л.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 11:00
28 Гражданско дело No 157/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Г.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 11:30
29 Гражданско дело No 518/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ц.М.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 11:50
30 Гражданско дело No 793/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.Б.Б. ФАВО АД ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 13:30
31 Гражданско дело No 982/2019 Искове за развод и недействителност на брака И.Н.М. И.Р.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.11.2019 14:30
32 Гражданско дело No 783/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ж.И.М. ММ2015 - КРЪСТЕВ ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2019 9:00
33 Гражданско дело No 449/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ШАНС - М. БАЙЧЕВ ЕООД Т.Л.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2019 9:30
34 АНД No 196/2019 КАТ А.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2019 10:00
35 Гражданско дело No 768/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Г.С.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2019 10:30
36 НОХД No 248/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.11.2019 11:00
37 Гражданско дело No 807/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.И.П. И.Д.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2019 9:00
38 Гражданско дело No 321/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.А.И. П.Й.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2019 10:30
39 Гражданско дело No 1018/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.И.Х.,
Т.П.Г.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2019 11:15
40 Гражданско дело No 1009/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Л.Б.,
Т.Й.М.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.11.2019 11:30
41 Гражданско дело No 644/2019 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Ш.- М.Б. ЕТ Х.П.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2019 10:30
42 Гражданско дело No 611/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.Р.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2019 11:00
43 Гражданско дело No 956/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.11.2019 11:30
44 АНД No 184/2019 МВР Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.11.2019 9:15
45 Гражданско дело No 270/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС И.А.Д.,
В.М.Ф.
КООПЕРАЦИЯ "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ" Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
29.11.2019 10:00
46 Гражданско дело No 840/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К.К.,
Д.М.М.К.
К.Г.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.11.2019 13:00
47 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
2.12.2019 10:30
48 НОХД No 263/2019 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.12.2019 9:00
49 НОХД No 64/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.М.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.12.2019 10:00
50 НОХД No 319/2019 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Д.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.12.2019 9:15
51 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.12.2019 10:00
52 Гражданско дело No 1004/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.М.,
Ш.Х.М.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.12.2019 10:45
53 НОХД No 320/2019 Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.К.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.12.2019 11:00
54 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. Б.Б.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:00
55 АНД No 218/2019 ИААА К.М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:30
56 АНД No 264/2019 Други административни от наказателен характер дела А.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:30
57 АНД No 281/2019 КАТ Р.Г.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 11:00
58 АНД No 219/2019 ИААА К.М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 11:45
59 НОХД No 192/2019 Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.12.2019 13:00
60 Гражданско дело No 330/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД С ПРЕДИШНО ИМЕ ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ ООД Т.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.12.2019 14:00
61 НОХД No 284/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Д.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
6.12.2019 14:00
62 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.12.2019 9:30
63 Гражданско дело No 1006/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.М.Б.,
П.С.Б.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 10:00
64 Гражданско дело No 268/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 10:30
65 Гражданско дело No 267/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:00
66 Гражданско дело No 231/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:30
67 Гражданско дело No 230/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:45
68 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 13:00
69 Гражданско дело No 229/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 13:30
70 Гражданско дело No 265/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 14:00
71 Гражданско дело No 266/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 14:30
72 АНД No 137/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 9:45
73 АНД No 235/2019 КАТ К.Л.Д. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 10:15
74 АНД No 262/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Й.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 10:30
75 АНД No 303/2019 КАТ В.З.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 9:00
76 АНД No 329/2019 КАТ С.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 9:30
77 НОХД No 330/2019 Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ П.Й.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 10:30
78 НОХД No 333/2019 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.С.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 13:30
79 НОХД No 278/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Д.С.,
В.Г.А.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.12.2019 9:15
80 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.12.2019 10:30
81 АНД No 328/2019 КАТ К.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 10:30
82 Гражданско дело No 236/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД КАМЕЛИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 11:00
83 Гражданско дело No 262/2019 Искове по КЗ К.И.К. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 13:00
84 Гражданско дело No 252/2018 Искове за недействителност на правни сделки Ц.Г.Ц.,
Г.Ц.П.,
М.Г.Ц.,
С.Г.Ц.,
П.Г.Ц.
И.К.П.,
С.В.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 10:30
85 Гражданско дело No 649/2019 Искове по КЗ ПЕТРОЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 11:00
86 Гражданско дело No 1134/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИНПРОМ СВИЩОВ АД САКСОНИЯ - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ФЕРТРИБС И КОНСУЛТИНГ ООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 13:00
87 Гражданско дело No 865/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.А.Б.,
М.Л.З.,
М.З.И.
Л.П.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 9:30
88 Гражданско дело No 892/2019 Искове по ЗОДОВ Х.Г.Х. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 10:00
89 Гражданско дело No 318/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.З.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 10:30
90 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 11:00
91 Гражданско дело No 882/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.И. С.И.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 11:40
92 Гражданско дело No 392/2019 Искове за развод и недействителност на брака К.С.Д. К.Й.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 13:30
93 НОХД No 335/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.1.2020 9:30
94 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.1.2020 13:00
95 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.1.2020 13:30
96 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.1.2020 13:00