Последна актуализация на 21.09.2018г. 17:05:14РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 25.9.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 274/2018 КАТ Ч.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2018 9:00
2 Гражданско дело No 14/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.А.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2018 9:30
3 АНД No 241/2018 Комисия за защита на потребителите ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2018 10:00
4 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2018 11:00
5 Гражданско дело No 314/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Б.Г. МАРБО-08 ЕООД,
ВИТА АГРИ ЕООД
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.9.2018 10:00
6 НОХД No 292/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.Л.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2018 13:30
7 Гражданско дело No 15/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Г.Е.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 9:30
8 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 10:00
9 АНД No 210/2018 ИААА Г.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 10:15
10 АНД No 98/2018 РИОСВ ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 11:00
11 Гражданско дело No 981/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.П.,
О.В.П.
Б.А.И.,
Е.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.9.2018 11:30
12 НОХД No 8/2018 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Й.М.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.9.2018 13:00
13 АНД No 235/2018 КАТ О.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 9:00
14 Гражданско дело No 111/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 10:15
15 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 11:00
16 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2018 9:30
17 НОХД No 410/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Х.М.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2018 13:30
18 НОХД No 335/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.10.2018 9:30
19 АНД No 119/2018 МВР В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2018 10:45
20 Гражданско дело No 626/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.П. П.И.П.,
Е.Ц.П.,
Ц.П.П.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2018 11:00
21 НОХД No 270/2018 Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.П.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2018 13:30
22 ЧГД No 951/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. И.С.Г. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.10.2018 9:30
23 ЧНД No 309/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Т.В.Т. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.10.2018 10:00
24 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.10.2018 10:30
25 Гражданско дело No 776/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Г.Ш. В.С.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.10.2018 13:00
26 Гражданско дело No 935/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.В.Д.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 9:00
27 АНД No 280/2018 КАТ Н.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 9:30
28 АНД No 177/2018 КАТ В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 10:00
29 Гражданско дело No 1294/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.П. М.П.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 10:30
30 АНД No 168/2018 КАТ С.Р.Р. РУ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 11:45
31 НОХД No 310/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 12:45
32 Гражданско дело No 443/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Й.И. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 13:00
33 АНД No 156/2018 КАТ Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.10.2018 10:30
34 НОХД No 194/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.Г.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.10.2018 11:00
35 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.10.2018 14:00
36 НОХД No 225/2018 Противозаконно лишаване от свобода РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.Г.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2018 9:30
37 Гражданско дело No 845/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Д.П.М. П.Р.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2018 11:00
38 Гражданско дело No 316/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Л.И.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2018 11:30
39 Гражданско дело No 550/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.И.М. С.Т.З. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2018 9:15
40 АНД No 201/2018 КАТ А.С.Н. РУ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2018 10:45
41 Гражданско дело No 322/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.О.Р. О.В.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2018 11:00
42 АНД No 237/2018 КАТ Г.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2018 13:00
43 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2018 14:00
44 АНД No 254/2018 МВР Е.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.10.2018 9:00
45 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.10.2018 10:00
46 Гражданско дело No 950/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ Н.Д.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.10.2018 14:00
47 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. С.Ж.Г.,
Б.Б.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.10.2018 10:00
48 Гражданско дело No 521/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.И.Т. Ц.Л.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.10.2018 10:30
49 Гражданско дело No 292/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.И.Л. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.10.2018 11:00
50 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.10.2018 13:00
51 АНД No 305/2018 КАТ П.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2018 9:30
52 НОХД No 199/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.П.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2018 10:00
53 АНД No 295/2018 КАТ А.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2018 11:00
54 АНД No 285/2018 КАТ П.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2018 11:30
55 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2018 10:00
56 АНД No 307/2018 МВР П.Б.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2018 10:00
57 АНД No 213/2018 Други административни от наказателен характер дела Ю.А.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2018 10:15
58 Гражданско дело No 1049/2017 Искове по КЗ М.К.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2018 11:30
59 АНД No 279/2018 КАТ Х.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.10.2018 9:00
60 АНД No 300/2018 КАТ С.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.10.2018 10:00
61 АНД No 180/2018 КАТ В.П.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.10.2018 10:45
62 Гражданско дело No 954/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Д.Р.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.10.2018 11:30
63 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.10.2018 13:00
64 Гражданско дело No 250/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ Е.И.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
19.10.2018 9:30
65 Гражданско дело No 371/2018 Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ДЖАПОНА 63 ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
19.10.2018 10:00
66 Гражданско дело No 568/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 В.А.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
19.10.2018 10:30
67 Гражданско дело No 372/2018 Искове за трудово възнаграждение О.Д.Й. ДЖАПОНА 63 ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.10.2018 11:00
68 Гражданско дело No 370/2018 Искове за трудово възнаграждение А.Д.А. ДЖАПОНА 63 ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.10.2018 11:15
69 Гражданско дело No 373/2018 Искове за трудово възнаграждение Х.С.Й. ДЖАПОНА 63 ЕООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.10.2018 11:30
70 НОХД No 303/2018 Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Т.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
19.10.2018 13:30
71 Гражданско дело No 198/2018 Делба Ц.И.Н. М.И.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 9:00
72 НОХД No 311/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 9:30
73 НОХД No 314/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.Б.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 10:15
74 АНД No 313/2018 Комисия за защита на потребителите ТОДОРОВ АКТИВИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 11:30
75 Гражданско дело No 708/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. Д.Й.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 13:00
76 Гражданско дело No 776/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Г.Ш. В.С.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2018 14:00
77 АНД No 176/2018 КАТ Е.А.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.10.2018 10:00
78 АНД No 178/2018 КАТ В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.10.2018 10:15
79 АНД No 228/2018 КАТ Г.П.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.10.2018 10:30
80 НОХД No 91/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.В.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.10.2018 9:30
81 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.10.2018 10:00
82 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.10.2018 9:30
83 НОХД No 205/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.К.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.11.2018 9:00
84 НОХД No 32/2018 Неполагане на грижи за гръбначно животно РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.К.,
В.И.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.11.2018 10:30