Последна актуализация на 16.01.2019г. 16:54:10РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 17.1.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.1.2019 10:30
2 Гражданско дело No 964/2018 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права К.М.О. М.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.1.2019 14:00
3 ЧГД No 8/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Б.Д.Н. А.С.З.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.1.2019 9:00
4 НОХД No 13/2019 Умишлен палеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.А.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.1.2019 9:30
5 АНД No 359/2018 КАТ С.Ц.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.1.2019 10:00
6 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.1.2019 11:00
7 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
18.1.2019 13:00
8 Гражданско дело No 309/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ф.Д.Н. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2019 10:30
9 Гражданско дело No 856/2018 Павлов иск РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Б.О.Б.,
Г.Б.О.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2019 11:00
10 Гражданско дело No 957/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Т.Б.,
Г.К.С.
Т.Б.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2019 11:15
11 Гражданско дело No 626/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.П. П.И.П.,
Е.Ц.П.,
Ц.П.П.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
21.1.2019 13:00
12 Гражданско дело No 1353/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2019 13:00
13 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.1.2019 10:00
14 АНД No 156/2018 КАТ Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 10:20
15 Гражданско дело No 1164/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.Ц.Т. Т.А.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.РУСЕ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 10:30
16 Гражданско дело No 78/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД С.М.Я.,
Г.М.Х.,
К.М.О.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 11:00
17 АНД No 402/2018 КАТ Т.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 11:15
18 АНД No 398/2018 МВР Т.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 11:30
19 НОХД No 410/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Х.М.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.1.2019 14:30
20 Гражданско дело No 695/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.К.Г.,
Г.И.Г.
И.М.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.1.2019 10:30
21 Гражданско дело No 952/2017 Делба С.Г.Г. М.Д.М.,
Д.Д.М.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.1.2019 13:00
22 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.1.2019 10:00
23 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 10:30
24 Гражданско дело No 637/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД В.Ц.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 11:00
25 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 11:30
26 Гражданско дело No 919/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Р.С.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 11:30
27 Гражданско дело No 410/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ф.И.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 11:45
28 Гражданско дело No 398/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Л.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.1.2019 13:00
29 АНД No 411/2018 Комисия за защита на потребителите МЕЙСТ ИН ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.1.2019 10:30
30 Гражданско дело No 1294/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.П. М.П.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.1.2019 11:30
31 Гражданско дело No 981/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.П.,
О.В.П.
Б.А.И.,
Е.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.1.2019 13:00
32 Гражданско дело No 314/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Б.Г. МАРБО-08 ЕООД,
ВИТА АГРИ ЕООД
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.1.2019 10:00
33 Гражданско дело No 741/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение VIASAT WORLD LIMITED ЗОНАТА СВИЩОВ ЕООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.1.2019 10:30
34 Гражданско дело No 1030/2017 Искове за недействителност на правни сделки Т.М.Т. СОВАТА ЕАД ГР.СЕВЛИЕВО,
БАЛЕЯ ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.1.2019 11:00
35 Гражданско дело No 152/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Н.Н. Д.З.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.1.2019 13:30
36 НОХД No 362/2018 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Ш.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.1.2019 14:30
37 Гражданско дело No 886/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 В.С.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 9:00
38 Гражданско дело No 666/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД К.З.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 9:30
39 Гражданско дело No 848/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД А.Л.Б. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 10:00
40 АНД No 98/2018 РИОСВ ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 10:30
41 Гражданско дело No 943/2018 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Г.А.С.,
Н.А.Я.
М.М.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 11:00
42 Гражданско дело No 930/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.Г. И.Р.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 11:30
43 Гражданско дело No 429/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.С.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
31.1.2019 11:45
44 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
31.1.2019 13:30
45 АНД No 439/2018 КАТ М.Я.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.2.2019 10:00
46 Гражданско дело No 948/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.Х.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.2.2019 10:30
47 Гражданско дело No 485/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 М.С.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.2.2019 11:00
48 Гражданско дело No 1190/2018 Облигационни искове между съсобственици Е.Х.А. Л.С.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.2.2019 11:30
49 НОХД No 1/2019 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.П.В. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.2.2019 13:30
50 АНД No 367/2018 КАТ В.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.2.2019 9:00
51 АНД No 413/2018 КАТ Л.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.2.2019 9:30
52 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.2.2019 10:00
53 АНД No 366/2018 Общини П.Б.М. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.2.2019 9:00
54 НОХД No 430/2018 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.2.2019 9:30
55 Гражданско дело No 1138/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Ц.Г. МЕЙСТ ИН ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.2.2019 11:00
56 Гражданско дело No 877/2018 Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД Л.Х.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.2.2019 13:00
57 НОХД No 435/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
6.2.2019 9:00
58 Гражданско дело No 1346/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Н.Й.Г.,
Н.К.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
6.2.2019 10:30
59 Гражданско дело No 1345/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.В.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
6.2.2019 11:15
60 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
6.2.2019 13:00
61 Гражданско дело No 1160/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Т.П. М.Н.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.2.2019 10:30
62 Гражданско дело No 600/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.А. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.2.2019 11:00
63 Гражданско дело No 710/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД НОВЕ - МАРИЯ ИВАНОВА ООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.2.2019 13:30
64 НОХД No 314/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.Б.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.2.2019 14:00
65 Гражданско дело No 12/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Е.С.,
Т.И.С.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.2.2019 14:20
66 Гражданско дело No 942/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Х. ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "КАЛИНА МАЛИНА" Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.2.2019 14:30
67 Гражданско дело No 569/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Г.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 9:00
68 Гражданско дело No 990/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД Е.З.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 9:30
69 Гражданско дело No 1093/2018 Делба С.П.Д. А.П.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 10:00
70 Гражданско дело No 629/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Т.М. КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 10:15
71 Гражданско дело No 1125/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД С.А.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 10:45
72 Гражданско дело No 791/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Ю.А.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 11:00
73 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.2.2019 11:30
74 АНД No 448/2018 КАТ В.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.2.2019 10:00
75 Гражданско дело No 1095/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ПЛЕВЕН В.Р. ЕТ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.2.2019 10:30
76 НОХД No 383/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Г.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.2.2019 11:30
77 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.2.2019 13:00
78 АНД No 437/2018 КАТ Н.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.2.2019 13:30
79 Гражданско дело No 1139/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Е.А. МЕЙСТ ИН ООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.2.2019 14:30
80 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.2.2019 9:30
81 ЧНД No 15/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.А.Й. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.2.2019 11:30
82 АНД No 384/2018 КАТ Й.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.2.2019 9:30
83 Гражданско дело No 1126/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД П.Д.Т. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.2.2019 10:00
84 АНД No 441/2018 КАТ В.И.И. ОД МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.2.2019 10:30
85 АНД No 436/2018 Други административни от наказателен характер дела Б.Х.А. АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.2.2019 11:00
86 Гражданско дело No 489/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.З.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.2.2019 13:00
87 Гражданско дело No 1171/2018 Искове за развод и недействителност на брака Х.Н.Г. М.Е.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.2.2019 10:00
88 Гражданско дело No 1018/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Б.Г.Б.,
Я.В.Я.,
Г.Б.Д.,
М.В.Я.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.2.2019 11:00
89 Гражданско дело No 375/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.И.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.2.2019 11:30
90 АНД No 379/2018 КАТ П.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.2.2019 10:00
91 Гражданско дело No 1172/2018 Делба С.П.С. БИО ВИС ООД,
И.С.И.,
Й.С.Й.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.2.2019 10:30
92 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.2.2019 11:00
93 Гражданско дело No 1142/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РИТЪМ - 4 - ТБ ООД ГР.СТАРА ЗАГОРА АКТИВ 12 ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.2.2019 13:00
94 НЧХД No 426/2018 Лека телесна повреда Р.Д.Р. Т.Н.Ч. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.2.2019 13:30
95 АНД No 12/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.В.В. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 9:00
96 АНД No 447/2018 КАТ И.К.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 10:00
97 АНД No 444/2018 КФН М.Г.К. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 10:30
98 Гражданско дело No 1343/2018 Искове за развод и недействителност на брака П.И.Й. Й.Г.Й. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 11:00
99 Гражданско дело No 768/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД ФИЛИПЕ ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 11:30
100 Гражданско дело No 1019/2018 Искове по КЗ Й.Н.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.2.2019 11:30
101 АНД No 6/2019 КАТ И.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.2.2019 10:00
102 Гражданско дело No 198/2018 Делба Ц.И.Н. М.И.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.2.2019 11:00
103 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
22.2.2019 9:00
104 АНД No 396/2018 Агенция "Митници" ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.2.2019 10:30
105 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.2.2019 11:00
106 АНД No 243/2018 КАТ Д.И.П. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2019 10:00
107 НОХД No 433/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.П.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2019 10:30
108 НОХД No 32/2018 Неполагане на грижи за гръбначно животно РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.К.,
В.И.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.3.2019 10:30