Последна актуализация на 19.07.2018г. 17:00:23РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 20.7.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 263/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.В.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.7.2018 10:00
2 ЧНД No 223/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Т.В.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.7.2018 11:00
3 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.7.2018 11:30
4 НОХД No 240/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.К.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.7.2018 13:30
5 Гражданско дело No 194/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЙОНАС ООД НИПРО 2003 ООД,
СВИЩОВ СПА ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.7.2018 10:30
6 Гражданско дело No 89/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ М.- Д.И. ЕТ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.7.2018 11:00
7 НОХД No 200/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.Д.З. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
1.8.2018 11:00
8 НОХД No 244/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.С.Ч. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.8.2018 9:30
9 НЧХД No 206/2018 Обида и квалифицирана обида Е.Б.Ц. Ц.И.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.8.2018 10:00
10 АНД No 210/2018 ИААА Г.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
8.8.2018 9:30
11 АНД No 175/2018 КАТ С.Р.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.8.2018 10:00
12 НОХД No 225/2018 Противозаконно лишаване от свобода РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.Г.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.8.2018 10:30
13 АНД No 229/2018 Други административни от наказателен характер дела Д.М.Я. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.8.2018 13:30
14 Гражданско дело No 762/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.8.2018 11:00
15 Гражданско дело No 214/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Ц.Г. Н.М.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.8.2018 10:00
16 Гражданско дело No 290/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Т.Г. А.В.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.8.2018 13:30
17 НОХД No 173/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Л.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.9.2018 10:00
18 Гражданско дело No 223/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД А.М.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.9.2018 11:00
19 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.9.2018 13:00
20 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.9.2018 9:30
21 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.9.2018 11:30
22 НОХД No 91/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.В.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.9.2018 9:30
23 Гражданско дело No 364/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.Д.С. А.М.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.9.2018 11:00
24 Гражданско дело No 708/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. Д.Й.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.9.2018 11:30
25 Гражданско дело No 79/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.П.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.9.2018 13:00
26 НОХД No 8/2018 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Й.М.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.9.2018 13:30
27 АНД No 92/2018 Комисия за защита на потребителите СИАС-ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.9.2018 15:00
28 Гражданско дело No 1255/2017 Делба А.Т.Н.,
Т.И.Т.
Б.Х.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.9.2018 9:30
29 НОХД No 32/2018 Неполагане на грижи за гръбначно животно РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.К.,
В.И.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.9.2018 10:00
30 Гражданско дело No 1049/2017 Искове по КЗ М.К.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.9.2018 14:00
31 АНД No 176/2018 КАТ Е.А.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.9.2018 14:30
32 АНД No 178/2018 КАТ В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
13.9.2018 15:00
33 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.9.2018 9:00
34 АНД No 425/2017 КАТ С.Е.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.9.2018 10:30
35 Гражданско дело No 953/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.П. Б.А.И.,
АГРО БУЛ ИНВЕСТ ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.9.2018 11:00
36 АНД No 192/2018 ИААА К.М.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.9.2018 11:45
37 Гражданско дело No 439/2015 Делба А.С.А. Б.С.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.9.2018 13:00
38 АНД No 119/2018 МВР В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 9:00
39 АНД No 201/2018 КАТ А.С.Н. РУ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 9:30
40 Гражданско дело No 954/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Д.Р.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 10:00
41 АНД No 180/2018 КАТ В.П.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 11:30
42 Гражданско дело No 981/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.П.,
О.В.П.
Б.А.И.,
Е.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 13:00
43 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.9.2018 14:30
44 АНД No 215/2018 КАТ Л.Я.Ю. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.9.2018 10:00
45 АНД No 213/2018 Други административни от наказателен характер дела Ю.А.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.9.2018 10:30
46 АНД No 228/2018 КАТ Г.П.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.9.2018 13:00
47 НОХД No 224/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ф.И.Б. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.9.2018 13:30
48 НОХД No 197/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Н.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.9.2018 13:45
49 АНД No 168/2018 КАТ С.Р.Р. РУ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.9.2018 9:15
50 Гражданско дело No 790/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.Т.Ш. К.Т.Н. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.9.2018 9:30
51 НОХД No 451/2017 Лъжесвидетелстване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ М.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
19.9.2018 13:00
52 НОХД No 205/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.К.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.9.2018 9:00
53 НОХД No 199/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.П.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.9.2018 10:00
54 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2018 11:00
55 Гражданско дело No 15/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Г.Е.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 9:30
56 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 10:00
57 АНД No 98/2018 РИОСВ ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2018 11:00
58 АНД No 235/2018 КАТ О.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 9:00
59 Гражданско дело No 111/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 10:15
60 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.9.2018 11:00
61 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2018 9:30
62 НОХД No 410/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Х.М.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2018 13:30
63 НОХД No 335/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.10.2018 9:30
64 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.10.2018 10:30
65 АНД No 177/2018 КАТ В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 10:00
66 Гражданско дело No 1294/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.П. М.П.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 10:30
67 Гражданско дело No 443/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Й.И. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.10.2018 13:00
68 АНД No 156/2018 КАТ Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.10.2018 10:30
69 НОХД No 194/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.Г.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
8.10.2018 11:00
70 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.10.2018 10:00
71 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. С.Ж.Г.,
Б.Б.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.10.2018 10:00
72 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2018 10:00