Нов сайт на Районен съд - Свищов

Последна актуализация на 04.12.2019г. 16:59:10РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 5.12.2019г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 353/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Д.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.12.2019 9:30
2 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. Б.Б.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:00
3 АНД No 218/2019 ИААА К.М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:30
4 АНД No 264/2019 Други административни от наказателен характер дела А.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 10:30
5 АНД No 281/2019 КАТ Р.Г.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 11:00
6 АНД No 219/2019 ИААА К.М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.12.2019 11:45
7 НОХД No 192/2019 Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.12.2019 13:00
8 НОХД No 346/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Х.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
6.12.2019 9:00
9 Гражданско дело No 910/2019 Искове по СК - издръжка, изменение В.К.М. К.Р.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.12.2019 10:30
10 Гражданско дело No 330/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД С ПРЕДИШНО ИМЕ ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ ООД Т.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
6.12.2019 14:00
11 НОХД No 284/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Д.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
6.12.2019 14:00
12 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.12.2019 9:30
13 Гражданско дело No 1030/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.М.Н.,
М.И.Н.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 9:30
14 Гражданско дело No 268/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 10:30
15 Гражданско дело No 267/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:00
16 Гражданско дело No 231/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:30
17 Гражданско дело No 230/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
10.12.2019 11:45
18 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 13:00
19 Гражданско дело No 229/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 13:30
20 Гражданско дело No 265/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 14:00
21 Гражданско дело No 266/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.12.2019 14:30
22 АНД No 177/2019 КАТ Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 9:30
23 АНД No 137/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 9:45
24 АНД No 235/2019 КАТ К.Л.Д. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 10:15
25 АНД No 262/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Й.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.12.2019 10:30
26 Гражданско дело No 917/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.М.М. АФ-ДУНАВ I-СВИЩОВ - ЗАЛИЧЕНА Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
11.12.2019 13:30
27 АНД No 303/2019 КАТ В.З.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 9:00
28 АНД No 329/2019 КАТ С.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 9:30
29 НОХД No 330/2019 Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТЪРГОВИЩЕ П.Й.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 10:30
30 Гражданско дело No 1006/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.М.Б.,
П.С.Б.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 13:00
31 НОХД No 333/2019 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.С.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.12.2019 13:30
32 НОХД No 278/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Д.С.,
В.Г.А.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.12.2019 9:15
33 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.12.2019 10:30
34 Гражданско дело No 754/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.Т.И. А.К.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.12.2019 11:15
35 Гражданско дело No 1062/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.А.И.,
Д.Д.И.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 9:30
36 Гражданско дело No 705/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Г.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 10:00
37 АНД No 328/2019 КАТ К.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 10:30
38 Гражданско дело No 236/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД КАМЕЛИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 11:00
39 Гражданско дело No 262/2019 Искове по КЗ К.И.К. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
16.12.2019 13:00
40 Гражданско дело No 1029/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.Я.,
А.Г.Я.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 10:00
41 Гражданско дело No 1031/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Б.С.,
П.К.М.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 10:15
42 Гражданско дело No 252/2018 Искове за недействителност на правни сделки Ц.Г.Ц.,
Г.Ц.П.,
М.Г.Ц.,
С.Г.Ц.,
П.Г.Ц.
И.К.П.,
С.В.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 10:30
43 Гражданско дело No 649/2019 Искове по КЗ ПЕТРОЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 11:00
44 Гражданско дело No 482/2018 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Д.С.С.   Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 11:45
45 Гражданско дело No 1134/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИНПРОМ СВИЩОВ АД САКСОНИЯ - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ФЕРТРИБС И КОНСУЛТИНГ ООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.12.2019 13:00
46 Гражданско дело No 995/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Т.Т. С.П.Х. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 9:00
47 Гражданско дело No 865/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.А.Б.,
М.Л.З.,
М.З.И.
Л.П.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 9:30
48 Гражданско дело No 892/2019 Искове по ЗОДОВ Х.Г.Х. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 10:00
49 Гражданско дело No 318/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.З.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 10:30
50 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 11:00
51 Гражданско дело No 882/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.И. С.И.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 11:40
52 Гражданско дело No 392/2019 Искове за развод и недействителност на брака К.С.Д. К.Й.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.12.2019 13:30
53 НЧХД No 412/2018 Лека телесна повреда П.Й.П. Л.А.И.,
В.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.12.2019 11:00
54 АНД No 341/2019 КАТ Н.Х.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.12.2019 11:00
55 Гражданско дело No 789/2019 Делба Й.П.Л. К.И.А.,
И.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
20.12.2019 11:30
56 АНД No 184/2019 МВР Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.12.2019 10:00
57 ЧНД No 336/2019 Производство по молби за реабилитация Б.М.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.12.2019 10:30
58 АНД No 282/2019 КАТ Я.О.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.1.2020 10:30
59 АНД No 343/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Т.В. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.1.2020 9:00
60 НОХД No 335/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.1.2020 9:30
61 Гражданско дело No 900/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Л.П.Л. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.1.2020 11:00
62 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.1.2020 13:00
63 Гражданско дело No 786/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 А.Ш.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
14.1.2020 14:00
64 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.1.2020 11:00
65 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
15.1.2020 13:30
66 Гражданско дело No 848/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.Л.С. Т.А.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.1.2020 10:30
67 Гражданско дело No 809/2019 Искове за развод и недействителност на брака О.А.А. А.Г.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.1.2020 11:00
68 Гражданско дело No 793/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.Б.Б. ФАВО АД ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.1.2020 13:00
69 НОХД No 119/2019 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Х.Х.,
А.А.К.,
Х.А.Х.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.1.2020 14:00
70 АНД No 348/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Х.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.1.2020 9:30
71 АНД No 196/2019 КАТ А.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.1.2020 10:00
72 АНД No 345/2019 МВР Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.1.2020 10:30
73 АНД No 347/2019 КРС А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.1.2020 11:00
74 Гражданско дело No 656/2019 Делба К.А.А. Ф.М.О. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
17.1.2020 11:30
75 НЧХД No 32/2019 Лека телесна повреда без разстройство на здравето О.З.К.,
З.А.К.,
Д.Л.К.
Г.А.Х. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
20.1.2020 13:00
76 Гражданско дело No 1282/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.Л.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2020 10:00
77 Гражданско дело No 833/2019 Делба А.Ш.А. А.М.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2020 10:30
78 Гражданско дело No 157/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Г.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2020 11:00
79 Гражданско дело No 834/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.К. Р.В.Д.,
С.В.Н.,
Е.Д.И.,
А.В.И.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.1.2020 13:30
80 АНД No 358/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Т.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
22.1.2020 9:30
81 Гражданско дело No 321/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.А.И. П.Й.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.1.2020 10:30
82 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.1.2020 13:00
83 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.1.2020 13:00
84 Гражданско дело No 270/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС И.А.Д.,
В.М.Ф.
КООПЕРАЦИЯ "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ" Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.1.2020 11:30