Последна актуализация на 20.02.2018г. 17:06:08РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 21.2.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 74/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.А.,
К.И.А.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.2.2018 10:15
2 Гражданско дело No 1171/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Г.Г. ЕВТИМОВ 1990 ЕООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
21.2.2018 13:30
3 НОХД No 8/2018 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Й.М.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.2.2018 9:30
4 АНД No 20/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ С.М.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.2.2018 11:00
5 НЧХД No 227/2017 Лека телесна повреда без разстройство на здравето Г.Ф.А. Д.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.2.2018 13:00
6 НОХД No 52/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Т.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.2.2018 9:30
7 АНД No 26/2018 МВР С.Ц.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.2.2018 9:30
8 АНД No 447/2017 ДАМТН Е.- Е.Г. ЕТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.2.2018 10:00
9 Гражданско дело No 1148/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.М.И. ЗОНАТА-НАЦКОВИ И СИЕ СД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.2.2018 10:30
10 Гражданско дело No 1050/2017 Искове по КЗ М.А.Г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.2.2018 11:30
11 НОХД No 451/2017 Лъжесвидетелстване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ М.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.2.2018 13:00
12 АНД No 475/2017 КАТ М.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2018 10:00
13 АНД No 469/2017 КАТ Д.С.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2018 10:30
14 АНД No 420/2017 Други административни от наказателен характер дела И.Л.К. ДИРЕКЦИЯ АНАЛИЗ НА РИСКА И ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ, АПИ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2018 13:30
15 АНД No 399/2017 Комисия за защита на потребителите БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2018 14:00
16 Гражданско дело No 1122/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.2.2018 14:15
17 Гражданско дело No 131/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Й.И.,
В.И.И.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.2.2018 9:30
18 Гражданско дело No 979/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.А.А. А.А.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.2.2018 10:00
19 АНД No 19/2018 МВР Л.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.2.2018 11:00
20 Гражданско дело No 981/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.П.,
О.В.П.
Б.А.И.,
Е.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.2.2018 13:00
21 Гражданско дело No 1162/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.О.З. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.2.2018 14:00
22 ЧГД No 185/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Д.И.Ф.   Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.3.2018 10:15
23 НЧХД No 415/2017 Обида и квалифицирана обида М.Г.М. Е.Д.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.3.2018 10:30
24 АНД No 13/2018 РИОСВ Е. МИРОЛИО ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.3.2018 11:00
25 Гражданско дело No 1049/2017 Искове по КЗ М.К.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.3.2018 13:30
26 Гражданско дело No 118/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.С.Д. З.Н.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
1.3.2018 14:00
27 НОХД No 34/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ю.М.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.3.2018 9:30
28 АНД No 41/2018 ИААА Т.Т.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.3.2018 10:30
29 АНД No 42/2018 ИААА Т.Т.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.3.2018 10:45
30 Гражданско дело No 72/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Ч. ОБЩИНА СВИЩОВ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.3.2018 11:30
31 НОХД No 464/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Н.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.3.2018 9:00
32 АНД No 425/2017 КАТ С.Е.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.3.2018 9:45
33 ЧНД No 440/2017 Производство по молби за реабилитация С.А.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.3.2018 10:30
34 Гражданско дело No 619/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП И.И.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.3.2018 11:00
35 Гражданско дело No 708/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-В.ТЪРНОВО ЕООД,
М.С.М.
Д.Й.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.3.2018 15:00
36 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.3.2018 11:00
37 ЧНД No 40/2018 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Е.Н.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.3.2018 9:30
38 НОХД No 321/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.А.А.,
Д.Д.А.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.3.2018 11:00
39 Гражданско дело No 695/2017 Искове за недействителност на правни сделки С.Д.П. П.Б.И.,
Е.И.И.,
Г.К.А.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.3.2018 14:00
40 НОХД No 2/2018 Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ К.Й.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.3.2018 15:00
41 АНД No 43/2018 МВР В.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.3.2018 9:00
42 НОХД No 38/2018 Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЕЛЕНА А.Н.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
13.3.2018 10:00
43 Гражданско дело No 439/2015 Делба А.С.А. Б.С.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.3.2018 11:00
44 Гражданско дело No 94/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГАБО-2 ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.3.2018 13:00
45 ЧНД No 50/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Н.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.3.2018 9:30
46 НОХД No 428/2017 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Е.М.,
С.В.В.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.3.2018 10:00
47 НОХД No 32/2018 Неполагане на грижи за гръбначно животно РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Г.К.,
В.И.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.3.2018 10:00
48 НОХД No 357/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.М.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.3.2018 13:00
49 НОХД No 308/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Б.П.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.3.2018 14:30
50 Гражданско дело No 1231/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.С.М. Д.Н.Я. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.3.2018 9:00
51 Гражданско дело No 1204/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД МЕЙСТ ИН ООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.3.2018 9:30
52 Гражданско дело No 148/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.И.В.   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.3.2018 9:45
53 НЧХД No 206/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.Х.И.,
Т.Т.Г.
Н.А.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.3.2018 10:00
54 Гражданско дело No 1233/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ц.С.Г. КМЕТСТВОТО С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.3.2018 14:00
55 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.3.2018 10:00
56 АНД No 21/2018 МВР В.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.3.2018 11:00
57 АНД No 31/2018 МВР В.Д.Х. РУ НА МВР ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.3.2018 11:30
58 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.3.2018 13:00
59 НОХД No 335/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.3.2018 9:30
60 АНД No 51/2018 КАТ Л.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.3.2018 9:30
61 Гражданско дело No 190/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД И.К.И.,
Х.И.И.,
К.Г.И.,
Т.Г.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.3.2018 10:00
62 Гражданско дело No 952/2017 Делба С.Г.Г. М.Д.М.,
Д.Д.М.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.3.2018 10:30
63 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.3.2018 11:00
64 АНД No 46/2018 Други административни от наказателен характер дела Р.С.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.3.2018 11:30
65 Гражданско дело No 1173/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕКСЕЛ ЕООД ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.3.2018 13:00
66 Гражданско дело No 698/2012 Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие Г.П.Г. МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД-ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2018 14:00