Последна актуализация на 19.09.2019г. 17:00:41РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 20.9.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 154/2019 Агенция "Митници" И.С.И. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.9.2019 9:00
2 Гражданско дело No 634/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Ц. Н.Г.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.9.2019 9:30
3 Гражданско дело No 449/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ШАНС - М. БАЙЧЕВ ЕООД Т.Л.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.9.2019 10:00
4 АНД No 236/2019 КАТ К.Л.Д. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.9.2019 10:30
5 Гражданско дело No 353/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ц.И.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
20.9.2019 11:30
6 НОХД No 192/2019 Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 9:00
7 Гражданско дело No 567/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Г.И.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 9:30
8 АНД No 117/2019 КАТ Е.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:00
9 АНД No 34/2019 КАТ В.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:15
10 Гражданско дело No 995/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Ф.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:30
11 Гражданско дело No 538/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ,
Р.К.Ж.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:45
12 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 11:00
13 ЧГД No 836/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Л.Н.С.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 11:45
14 ЧНД No 234/2019 Производство по молби за реабилитация И.М.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 13:00
15 Гражданско дело No 956/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 13:30
16 Гражданско дело No 611/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.Р.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 14:30
17 Гражданско дело No 302/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Р.С. В.И.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 14:45
18 НОХД No 96/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.З.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2019 9:00
19 АНД No 256/2019 КАТ М.Ц.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2019 11:00
20 НОХД No 257/2019 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.9.2019 11:30
21 Гражданско дело No 685/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ Д.Р.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.9.2019 13:00
22 Гражданско дело No 274/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД И.Д.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 9:15
23 НОХД No 199/2019 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 9:30
24 НОХД No 285/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ З.З.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.9.2019 11:00
25 Гражданско дело No 1345/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.В.Г.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 13:30
26 Гражданско дело No 576/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКСЕЛ ЕООД МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД-ГР.СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2019 9:00
27 НОХД No 231/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Ц.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
27.9.2019 9:30
28 АНД No 262/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ П.Й.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.9.2019 10:30
29 Гражданско дело No 644/2019 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Ш.- М.Б. ЕТ Х.П.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 9:15
30 АНД No 137/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 9:15
31 АНД No 184/2019 МВР Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 10:00
32 Гражданско дело No 618/2019 Делба П.И.Й. Й.Г.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 10:30
33 Гражданско дело No 236/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД КАМЕЛИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 11:00
34 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 13:30
35 АНД No 279/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Й.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 9:30
36 Гражданско дело No 247/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Й.Л.,
А.П.Л.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 10:00
37 Гражданско дело No 814/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.П.,
К.Ц.П.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 10:15
38 Гражданско дело No 610/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.Г.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 10:30
39 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 13:00
40 Гражданско дело No 310/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.А. А.Б.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 13:45
41 НОХД No 119/2019 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Х.Х.,
А.А.К.,
Х.А.Х.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 14:00
42 Гражданско дело No 822/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 15:30
43 Гражданско дело No 656/2019 Делба К.А.А. Ф.М.О. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.10.2019 9:00
44 НОХД No 64/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.М.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.10.2019 13:00
45 Гражданско дело No 246/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.С.Г. М.Е.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
2.10.2019 13:30
46 АНД No 177/2019 КАТ Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 9:30
47 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 10:00
48 АНД No 396/2018 Агенция "Митници" ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 11:00
49 АНД No 212/2019 КАТ Н.Д.И. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 11:30
50 НЧХД No 32/2019 Лека телесна повреда без разстройство на здравето О.З.К.,
З.А.К.,
Д.Л.К.
Г.А.Х. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 13:30
51 АНД No 244/2019 КАТ С.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.10.2019 9:00
52 Гражданско дело No 495/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД С.И.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.10.2019 9:30
53 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
4.10.2019 10:00
54 Гражданско дело No 270/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС И.А.Д.,
В.М.Ф.
КООПЕРАЦИЯ "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ" Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.10.2019 9:30
55 АНД No 168/2019 НАП ДЕНИ 003 ТД НА НАП ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.10.2019 11:00
56 АНД No 167/2019 НАП ДЕНИ 003 ТД НА НАП ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.10.2019 11:15
57 АНД No 169/2019 НАП ДЕНИ 003 ТД НА НАП ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.10.2019 11:30
58 НОХД No 230/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Я.К.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.10.2019 13:00
59 Гражданско дело No 841/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
7.10.2019 15:00
60 АНД No 217/2019 Комисия за защита на потребителите КАМВЕЛ КАРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 10:00
61 АНД No 221/2019 МВР И.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 10:30
62 Гражданско дело No 566/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Г.М.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 11:00
63 Гражданско дело No 1222/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ю.Р.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 13:15
64 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 13:30
65 Гражданско дело No 310/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД И.П.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2019 9:00
66 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2019 9:30
67 Гражданско дело No 797/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.10.2019 13:00
68 Гражданско дело No 784/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Т.С. Я.К.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 9:00
69 Гражданско дело No 337/2018 Искове за недействителност на правни сделки Г.А.С. Г.П.М.,
Р.З.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 10:00
70 Гражданско дело No 837/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ,
Н.П.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 11:45
71 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 13:00
72 НОХД No 93/2019 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.10.2019 9:30
73 АНД No 245/2019 Общини П.Б.М. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 9:00
74 АНД No 242/2019 КАТ Н.Х.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 9:30
75 АНД No 235/2019 КАТ К.Л.Д. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 10:00
76 Гражданско дело No 77/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ Л.Й.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 10:30
77 Гражданско дело No 181/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД А.Б.Ц.,
Д.Й.Д.,
Б.Й.Д.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 11:00
78 Гражданско дело No 262/2019 Искове по КЗ К.И.К. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.10.2019 13:00
79 АНД No 276/2019 КАТ М.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 9:00
80 АНД No 272/2019 МВР Т.Ш.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 9:30
81 АНД No 265/2019 ИААА Х.М.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 10:00
82 Гражданско дело No 790/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Л.Б.,
Р.В.Б.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 10:30
83 НОХД No 248/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 11:00
84 Гражданско дело No 840/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К.К.,
Д.М.М.К.
К.Г.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.10.2019 13:30
85 Гражданско дело No 639/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.К.П. ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА I Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.10.2019 9:30
86 Гражданско дело No 268/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.10.2019 10:00
87 Гражданско дело No 267/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.10.2019 10:30
88 Гражданско дело No 231/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.10.2019 11:00
89 Гражданско дело No 230/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
16.10.2019 11:30
90 Гражданско дело No 229/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2019 13:00
91 Гражданско дело No 265/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2019 13:30
92 Гражданско дело No 266/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.10.2019 14:00
93 АНД No 259/2019 ИААА Й.П.Й. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.10.2019 10:00
94 АНД No 264/2019 Други административни от наказателен характер дела А.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.10.2019 10:00
95 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. Б.Б.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.10.2019 11:00
96 Гражданско дело No 536/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Й.Ц.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.10.2019 11:30
97 НОХД No 253/2019 Умишлен палеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.С.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.10.2019 13:30
98 АНД No 166/2019 КАТ И.Ф.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.10.2019 9:45
99 АНД No 282/2019 КАТ Я.О.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.10.2019 10:00
100 АНД No 269/2019 КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.10.2019 11:00
101 АНД No 206/2019 Агенция "Митници" ВИНПРОМ СВИЩОВ АД АГЕНЦИЯ"МИТНИЦИ",ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ,ГД"МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
18.10.2019 13:30
102 Гражданско дело No 615/2019 Искове за недействителност на правни сделки Т.И.П. И.К.П.,
С.В.П.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.10.2019 9:30
103 Гражданско дело No 564/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД З.Х.Ю.,
М.А.Р.,
З.Ю.Р.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.10.2019 10:00
104 Гражданско дело No 737/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.10.2019 10:30
105 НОХД No 280/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.Т.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
21.10.2019 11:00
106 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2019 10:00
107 Гражданско дело No 674/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.М.К. КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2019 13:00
108 Гражданско дело No 708/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.А.А. Н.П.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
22.10.2019 13:30
109 Гражданско дело No 565/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Г.Н.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.10.2019 10:00
110 АНД No 196/2019 КАТ А.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.10.2019 11:00
111 Гражданско дело No 747/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.К.Н. КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.10.2019 11:30
112 Гражданско дело No 1092/2018 Иск за установяване на трудов стаж А.Я.И. ТП НА НОИ,
СТРОИТЕЛ - 97 ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.10.2019 11:15
113 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.10.2019 13:00
114 Гражданско дело No 815/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.И.М.,
Г.В.М.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.10.2019 9:00
115 НОХД No 263/2019 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.10.2019 9:30
116 Гражданско дело No 998/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Ц.Ц. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ - АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.10.2019 13:30
117 АНД No 275/2019 КАТ П.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
30.10.2019 10:00
118 НОХД No 258/2019 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.В.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
30.10.2019 10:30
119 Гражданско дело No 726/2019 Искове за развод и недействителност на брака Й.Ж.С. Д.М.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
30.10.2019 13:30
120 Гражданско дело No 778/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Ж.С. Д.М.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.10.2019 14:00
121 Гражданско дело No 658/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Х.М. Р.Д.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
30.10.2019 14:30
122 Гражданско дело No 567/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Н.П.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
30.10.2019 15:00
123 НОХД No 278/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Д.С.,
В.Г.А.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
31.10.2019 9:30
124 АНД No 268/2019 КАТ Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
31.10.2019 11:00
125 АНД No 182/2019 КАТ Й.П.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.11.2019 10:30
126 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.11.2019 14:00
127 Гражданско дело No 379/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД Г.Д.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.11.2019 11:00