Последна актуализация на 19.07.2019г. 16:57:12РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 22.7.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 189/2019 КАТ Г.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 9:30
2 АНД No 168/2019 НАП ДЕНИ 003 ТД НА НАП ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 10:00
3 АНД No 154/2019 Агенция "Митници" И.С.И. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 10:30
4 Гражданско дело No 998/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Ц.Ц. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ - АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 11:00
5 АНД No 186/2019 Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Д. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ ПРИ РД"ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"-РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 11:30
6 Гражданско дело No 627/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.А.А. А.И.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 13:30
7 Гражданско дело No 630/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 14:00
8 Гражданско дело No 1356/2018 Искове по КЗ С.М.С. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
23.7.2019 14:30
9 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
24.7.2019 10:00
10 НОХД No 211/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.Л.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
24.7.2019 13:00
11 Гражданско дело No 499/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.П.Й. В.А.В. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
24.7.2019 13:30
12 АНД No 127/2019 КАТ К.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
24.7.2019 14:30
13 Гражданско дело No 947/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Л.И.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
24.7.2019 15:00
14 Гражданско дело No 353/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ц.И.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.7.2019 9:30
15 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.7.2019 10:00
16 НОХД No 93/2019 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
25.7.2019 11:00
17 ЧНД No 178/2019 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.А.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.7.2019 13:00
18 АНД No 81/2019 КАТ Д.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.7.2019 13:30
19 НОХД No 119/2019 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Х.Х.Х.,
А.А.К.,
Х.А.Х.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
25.7.2019 14:00
20 АНД No 190/2019 КАТ М.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 9:30
21 НОХД No 185/2019 Блудство с лице, навършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Р.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 10:00
22 Гражданско дело No 244/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Т.Ч.,
М.П.Ч.
Р.Д.Р.,
Т.Н.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
26.7.2019 11:00
23 Гражданско дело No 248/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Н.Ч. Р.Д.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 11:30
24 Гражданско дело No 1162/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА СВИЩОВ С.А.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 13:00
25 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 13:30
26 Гражданско дело No 1233/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
26.7.2019 14:00
27 НОХД No 96/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.З.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
30.7.2019 10:00
28 Гражданско дело No 624/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Ж.А.,
Д.П.А.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.8.2019 10:00
29 Гражданско дело No 502/2019 Искове по СК - издръжка, изменение И.А.И. А.И.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.8.2019 13:00
30 ЧГД No 638/2019 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.М.В.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
12.8.2019 13:30
31 Гражданско дело No 685/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ Д.Р.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.8.2019 10:00
32 Гражданско дело No 538/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ,
Р.К.Ж.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.8.2019 11:30
33 АНД No 214/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.И.Т. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
14.8.2019 13:00
34 Гражданско дело No 232/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.В.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.9.2019 10:00
35 АНД No 182/2019 КАТ Й.П.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.9.2019 10:30
36 НОХД No 465/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Е.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.9.2019 11:30
37 Гражданско дело No 310/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.А. А.Б.И. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.9.2019 13:30
38 Гражданско дело No 530/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.П.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.9.2019 11:00
39 АНД No 196/2019 КАТ А.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.9.2019 11:00
40 Гражданско дело No 162/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
11.9.2019 11:30
41 Гражданско дело No 246/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.С.Г. М.Е.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.9.2019 13:30
42 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.9.2019 14:00
43 Гражданско дело No 496/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Д.В. ИНТЕР ЛИНК - БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.9.2019 10:00
44 Гражданско дело No 379/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД Г.Д.Г. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.9.2019 11:00
45 Гражданско дело No 317/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ж.Г. В.Б.Й.,
Ф.Г.А.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
12.9.2019 14:00
46 Гражданско дело No 1329/2018 Искове за развод и недействителност на брака Б.Ю.А. Ю.Е.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 9:30
47 Гражданско дело No 1092/2018 Иск за установяване на трудов стаж А.Я.И. ТП НА НОИ,
СТРОИТЕЛ - 97 ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 10:45
48 Гражданско дело No 1199/2018 Иск за установяване на трудов стаж Л.Б.П. ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПМУ-СВИЩОВ ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 11:00
49 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 11:30
50 Гражданско дело No 156/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Х.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 13:00
51 Гражданско дело No 321/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.А.И. П.Й.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.9.2019 13:30
52 АНД No 166/2019 КАТ И.Ф.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.9.2019 10:00
53 АНД No 206/2019 Агенция "Митници" ВИНПРОМ СВИЩОВ АД АГЕНЦИЯ"МИТНИЦИ",ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ,ГД"МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.9.2019 10:30
54 Гражданско дело No 1300/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА СВИЩОВ Н.Е.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.9.2019 11:00
55 Гражданско дело No 252/2018 Искове за недействителност на правни сделки Ц.Г.Ц.,
Г.Ц.П.,
М.Г.Ц.,
С.Г.Ц.,
П.Г.Ц.
И.К.П.,
С.В.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.9.2019 11:30
56 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
17.9.2019 13:30
57 АНД No 175/2019 КАТ Д.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.9.2019 9:30
58 Гражданско дело No 531/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.П.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.9.2019 10:30
59 НОХД No 192/2019 Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ц.Й.Ц. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 9:00
60 Гражданско дело No 567/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Г.И.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 9:30
61 АНД No 117/2019 КАТ Е.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:00
62 АНД No 34/2019 КАТ В.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:15
63 Гражданско дело No 995/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Ф.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 10:30
64 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 11:00
65 Гражданско дело No 956/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 13:30
66 Гражданско дело No 611/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.Р.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 14:30
67 Гражданско дело No 302/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Р.С. В.И.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.9.2019 14:45
68 Гражданско дело No 274/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД И.Д.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 9:15
69 НОХД No 199/2019 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 9:30
70 Гражданско дело No 1345/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.В.Г.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
26.9.2019 13:30
71 Гражданско дело No 644/2019 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Ш.- М.Б. ЕТ Х.П.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 9:15
72 АНД No 137/2019 КАТ В.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 9:15
73 АНД No 184/2019 МВР Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 10:00
74 Гражданско дело No 618/2019 Делба П.И.Й. Й.Г.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 10:30
75 Гражданско дело No 236/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД КАМЕЛИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 11:00
76 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
30.9.2019 13:30
77 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.10.2019 13:00
78 НОХД No 64/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.М.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
2.10.2019 10:00
79 АНД No 177/2019 КАТ Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 9:30
80 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 10:00
81 АНД No 396/2018 Агенция "Митници" ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 11:00
82 АНД No 212/2019 КАТ Н.Д.И. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 11:30
83 НЧХД No 32/2019 Лека телесна повреда без разстройство на здравето О.З.К.,
З.А.К.,
Д.Л.К.
Г.А.Х. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
3.10.2019 13:30
84 Гражданско дело No 270/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС И.А.Д.,
В.М.Ф.
КООПЕРАЦИЯ "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ" Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.10.2019 9:30
85 Гражданско дело No 262/2019 Искове по КЗ К.И.К. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
7.10.2019 13:00
86 АНД No 217/2019 Комисия за защита на потребителите КАМВЕЛ КАРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 10:00
87 АНД No 221/2019 МВР И.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 10:30
88 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.10.2019 13:30
89 Гражданско дело No 337/2018 Искове за недействителност на правни сделки Г.А.С. Г.П.М.,
Р.З.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 10:00
90 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.10.2019 13:00