Достъп до информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд Свищов.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към Районен съд Свищов през 2015 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към Районен съд Свищов през 2016 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към Районен съд Свищов през 2017 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към Районен съд Свищов през 2018 г.