Ден на отворени врати, организиран в РС Свищов за 15.04.2016г.

Тема на деня: „Да опознаем дейността на съда“

На 15.04.2016г. в съдебната палата в гр. Свищов се проведе Ден на отворените врати. Тема на деня беше „Да опознаем дейността на съда“. Денят протече при интерес от страна на местните медии, които присъстваха на изнесената от съдия Пенка Йорданова беседа от 11.00 часа до 11.45 часа пред ученици от XII клас на ДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов , на тема „Представяне дейността на съдията. Разглеждане на граждански и наказателни дела“ . На учениците бяха предоставени информационни материали – брошура, по въпросите на страните в гражданските и наказателни дела, разглеждането на граждански и наказателни дела, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, както и се проведе дискусия по зададен казус в брошурата. Административният секретар на съда – Галина Иванова запозна учениците с дейността на отделните служби в съда.
В следобеда съдебната палата беше посетена и от ученици от други две училища от града. От 13.00 ч. – 14.00 ч. беше изнесена беседа от съдия Пенка Йорданова и съдия Теодора Стоянова пред ученици от Х“а“ и Х „б“ клас на СОУ „Николай Катранов“ на тема „ Страни в наказателния и гражданския процес. Разглеждане на граждански и наказателни дела. Специфика при разглеждане на дела с участие на непълнолетни“.
От 14.00 часа до 15.00 часа пред ученици от Х“а“ клас на СОУ „Димитър Благоев“ беше изнесена беседа от съдия Йорданова на тема „Запознаване с професията на съдията и процедурата при разглеждане на граждански и наказателни дела. Особености при участие като страна на непълнолетни лица при разглеждане на дела“. На учениците също бяха предоставени информационни материали – брошура, по въпросите на страните в гражданските и наказателни дела, разглеждането на граждански и наказателни дела, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, както и се проведе дискусия по зададен казус в брошурата. Административният секретар на съда – Галина Иванова запозна учениците с дейността на отделните служби в съда.


Фотогалерия от събитието.