Ден на отворени врати, организиран в Районен съд – Свищов на 16.04.2018г.

Тема на деня: „Да опознаем дейността на съда“

На 16.04.2018г. в съдебната палата в гр.Свищов се проведе Ден на отворените врати. Тема на деня беше „Да опознаем дейността на съда“.
Пенка Йорданова – Административен ръководител-председател на Районен съд – Свищов изнесе беседа от 9:45 часа пред ученици от IХ клас на СУ „Николай Катранов“ гр.Свищов на тема „Запознаване с професията на съдията и процедурата при разглеждане на граждански и наказателни дела. Особености при участие като страна на непълнолетни лица при разглеждане на дела“. На учениците бяха предоставени информационни материали – брошура, по въпросите на страните в гражданските и наказателни дела, разглеждането на граждански и наказателни дела, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, както и се проведе дискусия по зададен казус в брошурата.
От 12:30 часа пред ученици от Х а клас на СУ „Димитър Благоев“ беше изнесена беседа от съдия Йорданова на тема „Страни в наказателния и гражданския процес. Разглеждане на граждански и наказателни дела. Специфика при разглеждане на дела с участие на непълнолетни“. На учениците също бяха предоставени информационни материали – брошура, по въпросите на страните в гражданските и наказателни дела, разглеждането на граждански и наказателни дела, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, както и се проведе дискусия по зададен казус в брошурата.
В следобеда съдебната палата беше посетена и от ученици от XII а клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр.Свищов, които присъстваха на разглеждане на АН дело по описа на Районен съд – Свищов, а след това им беше изнесена беседа на тема „Специфика на гражданските и наказателните дела“.

Фотогалерия от събитието.