Резултати1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Свищов в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е  32.4% (22)
Да, но само в отделни случаи  23.5% (16)
Не, но все пак си върши работата  11.8% (8)
Категорично не  23.5% (16)
Не мога да преценя  8.8% (6)
Гласували: 682. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време  42.6% (29)
Делата се разглеждат в разумен срок  36.8% (25)
Не мога да преценя  20.6% (14)
Гласували: 683. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често  36.8% (25)
Отлагат се толкова, колкото е необходимо  41.2% (28)
Не мога да преценя  22.1% (15)
Гласували: 684. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Районен съд Свищов?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  22.1% (15)
Неправилно призоваване на страните по делото  2.9% (2)
Искания за представяне на нови доказателства  32.4% (22)
Неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело  13.2% (9)
Не мога да преценя  29.4% (20)
Гласували: 685. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Свищов?
Има ясни правила, които се спазват от всички  29.4% (20)
Отношението към всички е еднакво  7.4% (5)
Обслужването зависи от служителя  38.2% (26)
Обслужването не е добро  20.6% (14)
Нямам мнение  4.4% (3)
Гласували: 686. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Свищов и нейните услуги?
Да  61.8% (42)
Не  14.7% (10)
Колебая се да отговоря  19.1% (13)
Не знам  4.4% (3)
Гласували: 687. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Свищов?
Да  51.5% (35)
Да, но само част от необходимата ми информация  25% (17)
По-скоро не  11.8% (8)
Не  11.8% (8)
Гласували: 68

обратно