Резултати1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Свищов в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е  33.3% (24)
Да, но само в отделни случаи  22.2% (16)
Не, но все пак си върши работата  12.5% (9)
Категорично не  23.6% (17)
Не мога да преценя  8.3% (6)
Гласували: 722. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време  41.7% (30)
Делата се разглеждат в разумен срок  38.9% (28)
Не мога да преценя  19.4% (14)
Гласували: 723. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често  36.1% (26)
Отлагат се толкова, колкото е необходимо  43.1% (31)
Не мога да преценя  20.8% (15)
Гласували: 724. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Районен съд Свищов?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  23.6% (17)
Неправилно призоваване на страните по делото  4.2% (3)
Искания за представяне на нови доказателства  31.9% (23)
Неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело  12.5% (9)
Не мога да преценя  27.8% (20)
Гласували: 725. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Свищов?
Има ясни правила, които се спазват от всички  29.2% (21)
Отношението към всички е еднакво  6.9% (5)
Обслужването зависи от служителя  37.5% (27)
Обслужването не е добро  22.2% (16)
Нямам мнение  4.2% (3)
Гласували: 726. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Свищов и нейните услуги?
Да  61.1% (44)
Не  15.3% (11)
Колебая се да отговоря  19.4% (14)
Не знам  4.2% (3)
Гласували: 727. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Свищов?
Да  50% (36)
Да, но само част от необходимата ми информация  27.8% (20)
По-скоро не  11.1% (8)
Не  11.1% (8)
Гласували: 72

обратно