Правила за поведение и пропускателен режим в сградата на РС Свищов

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

Съдиите и администрацията в Свищовския районен съд сме убедени, че Вие:

Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,

При посещението си в Съдебната палата Вие:
За което Ви благодарим!

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА – СВИЩОВ

Сградата на Районен съд – Свищов се охранява от служители на областно звено “Охрана” – В. Търново към министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадки от Правилника за охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Съдебна палата – Свищов, касаещи Вашето удобство и безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на съда.

гл.І, т.7 Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч.
гл.І, т.8 Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта. Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя – Административния ръководител на Районен съд - Свищов.
гл.І, т.9 Всички лица, посещаващи сградата на Съдебна палата – Свищов задължително се проверяват при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършените проверки може да се използват технически средства.
гл.І, т.10 В съдебната палата не се допускат:
гл.І, т.11 В сградата не се допускат граждани, носещи обемисти багажи.
гл.І, т.13 Не се допускат в сградата на съдебната палата лица, които не мога да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява: