Симулативен съдебен процес и викторина с ученици от 10-ти при Среднообщообразователно училище „Николай Катранов“ гр. Свищов.

На 28.06.2016г. в съдебната зала на Районен съд Свищов се проведе симулативен съдебен процес и викторина с ученици от 10-ти при Среднообщообразователно училище „Николай Катранов“ гр. Свищов за обобщаване на наученото в рамките на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Началото на програмата бе дадено от Административния ръководител – председател на РС Свищов в актовата зала на избраното училище – партньор Среднообщообразователно училище „Николай Катранов“ гр. Свищов. Програмата се осъществява за първи път от РС Свищов съвместно с РП Свищов. В края на обучението по график беше предвидено обобщаване на наученото в рамките на Образователната програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина и симулативен съдебен процес.
Гости на събитието бяха Лора Георгиева – инспектор ДПС, Вера Блажева – секретар на МКБППМН , Милена Богданова – психолог в СОУ „Н.Катранов“, класните ръководители на учениците и педагогическия съветник – г-жа Трайчева.
Учениците се справиха блестящо със симулативния съдебен процес, както и не ги затрудниха въпросите във викторината. Тази инициатива показа колко е полезна за подрастващите, защото е важно младите хора да знаят как работи съдебната институция.


Фотогалерия от събитието.