Съдебно - изпълнителна служба - обяви


ОБЯВЛЕНИЕ по изп. дело № 59/2008 г. по описа на СИС при РС-Свищов.

ОБЯВЛЕНИЕ по изп. дело № 139/2017 г. по описа на СИС при РС-Свищов.