Доклади за работата на Районен съд - Свищов


Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2006г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2007г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2008г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2009г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2010г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2011г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2012г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2013г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2014г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2015г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2016г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2017г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2018г.