Доклади за работата на Районен съд - Свищов


Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2006 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2007 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2008 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2009 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2010 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2011 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2012 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2013 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2014 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2015 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2016 г.

Доклад за работата на Районен съд - Свищов през 2017 г.