Доклад за работата на съда през 2011 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2. Отчет за работата на Районен съд - Свищов за 2011г.

3. Отчет по гражданските дела на Районен съд - Свищов за 2011г.

4. Отчет по наказателните дела на Районен съд - Свищов за 2011г.

5. Справка за дейността на съдиите и за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела за 2011г.

6. Отчет за работата на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд - Свищов за 2011г.