Доклад за работата на съда през 2012 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2. Отчет за работата на Районен съд - Свищов за 2012г.

3. Отчет по гражданските дела на Районен съд - Свищов за 2012г.

4. Отчет по наказателните дела на Районен съд - Свищов за 2012г.

5. Справка за дейността на съдиите и за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела за 2012г.

6. Отчет за работата на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд - Свищов за 2012г.

7. Суми по изпълнителни дела за 2012г.