Доклад за работата на съда през 2015 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

2. Статистически отчети на РС Свищов за 2015г.

3. Отчет за работата на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд - Свищов за 2015г.

4. Суми по изпълнителни дела за 2015г.