Доклад за работата на съда през 2016 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА2. Статистически отчети на РС Свищов за 2016 г.