Доклад за работата на съда през 2017 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА2. Статистически отчети на РС Свищов за 2017 г.