Доклад за работата на съда през 2018 година1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА2. Статистически отчети на РС Свищов за 2018г.